Wydarzenia | FTBS 2022 | Wspólnie przeciw licznym wzywaniom

Wydarzenia | FTBS 2022 | Wspólnie przeciw licznym wzywaniom
Laureaci 25. edycji rankingu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze"
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czasy wyraźnego podziału na bankowość lokalną i pozostałą część sektora finansowego bezpowrotnie minęły. Spółdzielcy zmagają się dziś dokładnie z tymi samymi problemami, co banki komercyjne - podkreślał Krzysztof Kokot, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz częściej potrzeba współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co najmniej na poziomie zrzeszenia, a niekiedy również i całego sektora banków lokalnych.

Realizacja spółdzielczych ideałów również w relacjach pomiędzy bankami nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach niepewności, na którą składa się nie tylko sytuacja za naszą wschodnią granicą, ale i wciąż niewiadome perspektywy dalszego rozwoju COVID-19 czy też trudna do prognozowania inflacja i powiązane z nią wzrosty stóp procentowych.

O wyzwaniach tych wspomniał ­Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień obrad, w trakcie której wręczono nagrody laureatom rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”. O tym, że problemy sektora bankowego stają się również udziałem spółdzielców, świadczy choćby dyskusja wokół rządowego projektu tzw. wakacji kredytowych dla kredytobiorców hipotecznych, które miałyby dotyczyć również banków lokalnych. Prezes ZBP podzielił się z uczestnikami forum stanowiskiem, jakie wypracowano podczas odbywającego się tego samego dnia spotkania prezesów szesnastu wiodących polskich banków, zgodnie z którym ewentualne wsparcie dla posiadaczy kredytów hipotecznych powinno być adresowane wyłącznie do osób, których poważna część dochodów byłaby zaangażowana w spłatę kredytów, generując ryzyko utraty płynności. – Nie mamy zgody milionów deponentów, właścicieli i udziałowców polskich banków, żeby zdestabilizować ten sektor, żeby po prostu pozbawić go części kapitału – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wcześniej, podczas inauguracji forum, prezes ZBP wskazywał na inne wyzwanie dla spółdzielców, jakim jest relatywnie niewielki odsetek osób, aktywujących nowe rachunki w lokalnych instytucjach finansowych na tle całej polskiej bankowości. Statystyki potwierdzają, że jedynie co dwudziesty Polak zakładający konto odwiedza w tym celu bank spółdzielczy, co ewidentnie powinno stanowić powód do refleksji dla władz tych podmiotów.

Cloud oszczędza pieniądze i zasoby ludzkie

Jednym ze sposobów, by wyjść naprzeciw potrzebom klienta przy ograniczonych budżetach i zasobach IT banków lokalnych, jest migracja do chmury. Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w ZBP, wspomniał, iż rozwiązania cloudowe pozwalają na wygodne testowanie nowych produktów i usług w warunkach bezpiecznych, a zarazem zbliżonych do rzeczywistych – tak, by rezygnacja z nietrafionej koncepcji nie pociągała za sobą dużych kosztów. Rzecz w tym, że polska bankowość dopiero oswaja się z chmurą – przez lata cyfrowa transformacja w tej sferze była zablokowana przez niesprzyjające stanowisko nadzoru, a przełomowy komunikat KNF z początku 2020 r. nie rozwiązał wszelkich wątpliwości, na co zwracał uwagę mec. Szymon Ciach z Kancelarii Prawnej Kochański & Partners.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK