Wiesław Ostoja

BANK 2022/06

Wydarzenia | FTBS 2022 | Wspólnie przeciw licznym wzywaniom

Czasy wyraźnego podziału na bankowość lokalną i pozostałą część sektora finansowego bezpowrotnie minęły. Spółdzielcy zmagają się dziś dokładnie z tymi samymi problemami, co banki komercyjne – podkreślał Krzysztof Kokot, wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz częściej potrzeba współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, co najmniej na poziomie zrzeszenia, a niekiedy również i całego sektora banków lokalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Inflacja | Wielogłos w sprawie inflacji

Inflacja w Polsce: przyczyny i perspektywy – taki był temat seminarium, przygotowanego pod auspicjami Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. W gronie panelistów znaleźli się ekonomiści reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze, praktycy i członkowie Rady Polityki Pieniężnej, zaś zaprezentowane stanowiska i opinie, a także głosy polemiczne porządkują szereg kwestii, które budzą emocje w publicznym dyskursie na ten temat.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Jak polskie firmy mogą zniwelować gospodarcze skutki rosyjskiej agresji w Ukrainie?

Rynki wschodnie stanowią naturalny kierunek ekspansji polskich przedsiębiorstw. W wyniku rosyjskiej agresji większość rodzimych przedsiębiorców, operujących na terenie Ukrainy, Białorusi czy Rosji utraciła możliwości zarobkowania, bądź świadomie wycofała się z dwóch ostatnich rynków w ramach bojkotu. Czy sfera realna polskiej gospodarki znowu wykaże się zdolnością adaptacji do nowych realiów, jak miało to miejsce w przypadku embarga sprzed dekady i pandemii COVID-19?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Kredyty | Sejm przywrócił możliwość kredytowania rolników

Uwaga opinii społecznej w styczniu koncentrowała się na nowelizacji przepisów wchodzących w skład Polskiego Ładu, tymczasem równolegle Sejm procedował przepisy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania polskiego rynku agro. Po wysłuchaniu pozytywnej rekomendacji komisji, niższa izba parlamentu niemal jednomyślnie uchwaliła nowelę „Kodeksu postępowania cywilnego” w części dotyczącej wyłączenia spod egzekucji zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Tarcze antykryzysowe jak świeże bułeczki

Instrumenty osłonowe dla sfery gospodarki realnej, udostępnione przedsiębiorcom przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, spotkały się z olbrzymim odzewem ze strony zainteresowanych podmiotów. Łączna wartość środków, dostarczonych firmom za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostałych agend administracji publicznej, sięgnęła 163 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Bankowość i finanse | GOSPODARKA – SPOŁECZNA ROLA KOBIET | Bariery są dziedzictwem przeszłości, od nas zależy, czy nadal będą hamulcem postępu

Jeśli misja jest sposobem na życie, a niemożliwe staje się możliwym, to także dlatego, że zdefiniowanie celu działania i wybór środków do jego realizacji poprzedza dogłębna analiza zastanego stanu rzeczy. Tylko wtedy bariery stają się wyzwaniem, a nie przeszkodą.
Z dr Bianką Siwińską
dyrektor zarządzającą Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, rozmawiali Wiesław Ostoja i Michał Węgrzyn.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Wydarzenia i Opinie | Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Gospodarka silna dzięki MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% sektora gospodarki realnej i generują około połowy PKB. Specyficzna struktura rodzimego biznesu sprawia, że Polska po raz wtóry wychodzi z globalnej recesji z mniejszymi stratami niż inne, nierzadko silniejsze gospodarczo państwa. To konkluzja zakończonego Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wydarzenia, które w zamyśle Rady ZBP ma mieć charakter cykliczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Wydarzenia i Opinie | Kongres Gospodarki Elektronicznej | Jeśli chcemy się rozwijać, musimy inwestować w kompetencje

Wyznacznikiem przejścia gospodarki w fazę 4.0 będzie postępująca automatyzacja, jednak to nie wybór zaawansowanych rozwiązań IT będzie głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. – Robota można nabyć w pięć minut, człowieka tak szybko się nie wykształci – wskazał prof. dr hab. Wojciech Cellary podczas tegorocznego Kongresu Gospodarki Elektronicznej (KGE). To konkluzja o tyle optymistyczna, że wbrew scenariuszom z literatury science fiction, roboty nie wyeliminują doświadczonych fachowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
senior, komputer, edukacja
BANK 2021/03

Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Kształcenie niejedno ma imię – rzecz o budowie cyfrowych kompetencji grupy silver

Cyfryzacja i automatyzacja tradycyjnych usług bankowych gwałtownie nabrały tempa. To szansa na optymalizację zarządzania naszymi finansami. Warunkiem niezbędnym dla czynienia zachodzących zmian bezpiecznymi i efektywnymi jest jednak wdrażanie klientów do korzystania z nowych kanałów cyfrowego dostępu do usług finansowych w sposób adekwatny do stanu wiedzy i oczekiwań klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/12

Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Filar wolności obywateli

Apel prezesa Narodowego Banku Polskiego o równouprawnienie instrumentów płatniczych i zapowiedź wdrożenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Gotówki wybrzmiały najsilniej podczas obrad Kongresu Obsługi Gotówki. Uczestnicy wydarzenia byli zgodni, iż trudne czasy potwierdziły zasadność koegzystencji nowoczesnych i tradycyjnych form płatności, zaś podmioty odpowiedzialne za dostarczanie znaków pieniężnych na rynek stanęły na wysokości zadania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/11

Raport specjalny | Bez banków ani rusz

W ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadło Polsce 3,5 mld euro. Kwota, która stawia nasz kraj na pozycji lidera w wielkości przyznania środków z liczącego 10 mld euro nowego unijnego instrumentu, stanowi zaledwie kroplę w morzu potrzeb, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rodzima energetyka bazuje na węglu. Ze względu na strukturę finansowania inwestycji na polskim rynku, zaangażowanie sektora bankowego stanowić będzie istotny komponent, warunkujący możliwości inwestycyjne operatorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

NBS | Bankowość i Finanse | Konsolidacje | Większy może więcej

Połączenie trzech lokalnych banków spółdzielczych w jeden, silniejszy organizm o zasięgu regionalnym i perspektywa utrzymania przez dłuższy czas obecnego poziomu stóp procentowych to przesłanki, które skłaniają do kolejnej już w ostatnim czasie refleksji nad integracją polskiej bankowości lokalnej. Nie ma wszak wątpliwości, iż proces ten w wielu obszarach został już zapoczątkowany, jak też, że obecne uwarunkowania – ekonomiczne i prawno-organizacyjne – nie pozostawiają spółdzielcom szczególnej alternatywy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza | Konsolidacja? Tak, ale jaka?

W dyskusji na temat perspektyw polskiej bankowości spółdzielczej i jej miejsca na rynku finansowym poczesne miejsce zajmuje kwestia integracji sektora. Utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej, wspólna realizacja projektu BS-API dostarczają zarówno cennych doświadczeń, jak i argumentów za zacieśnieniem współpracy. Jej główne obszary i optymalna dla wszystkich dynamika w dalszym ciągu pozostają otwarte.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1