Wydarzenia i Opinie | Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Gospodarka silna dzięki MŚP

Wydarzenia i Opinie | Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Gospodarka silna dzięki MŚP
Fot. Julien Eichinger/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% sektora gospodarki realnej i generują około połowy PKB. Specyficzna struktura rodzimego biznesu sprawia, że Polska po raz wtóry wychodzi z globalnej recesji z mniejszymi stratami niż inne, nierzadko silniejsze gospodarczo państwa. To konkluzja zakończonego Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wydarzenia, które w zamyśle Rady ZBP ma mieć charakter cykliczny.

Jestem przekonany, że wnioski płynące z dzisiejszego spotkania będą mogły być wykorzystane w naszej współpracy i w przygotowywaniu różnych rozwiązań – deklarował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zaś Magdalena Zmitrowicz, przewodnicząca Rady ZBP i wiceprezes Banku Pekao SA, zapewniła, iż sektor jest otwarty na współpracę z MŚP. Wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii, wyraził nadzieję, iż spadek popytu na kredyty ma charakter przejściowy, a ożywienie nastąpi wraz z realizacją przedsięwzięć przewidzianych w unijnych i krajowych planach odbudowy. Wspominał także o efektach współdziałania polskiego sektora bankowego z administracją publiczną, czego przejawem jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. Zadeklarował podejmowanie działań, by sferę prawno-podatkową uczynić przyjazną dla small biznesu. Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, nadmienił, iż działania, podejmowane przez bank centralny pozwoliły oddalić groźbę credit crunch.

Inauguracyjną sesję podsumował Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. Wskazał, iż kilka dni wcześniej władze unijne przyjęły kolejne programy, dzięki którym polską gospodarkę zasilić może gigantyczna kwota. Właściwe jej alokowanie będzie uzależnione od aktywności samych przedsiębiorców, ale i gotowości współpracy rynku finansowego. Pomoc w tej sferze zapewnia działalność Krajowego Punktu Kontaktowego.

Dostęp do środków finansowych

Czy polski small biznes ma dostęp do finansowania i w jakim stopniu przedsiębiorcy wykorzystują te możliwości? Kwestie te omawiano podczas debaty eksperckiej, moderowanej przez Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP. Wstępem do dyskusji była prezentacja wniosków z raportu, przygotowanego przez CBM Indicator, poświęconego dostępowi firm z sektora mikro i MŚP do finansowania. Prof. dr hab. Jan Garlicki, jego dyrektor generalny, wskazywał, że ponad połowa małych i spora część średnich firm w dobie pandemii nie korzystała z kredytów bankowych, a ci, którzy się na nie zdecydowali, wybierali z reguły kredyty w rachunku bieżącym bądź salda debetowe.

Podobnych wniosków dostarcza najnowsze opracowanie Banku Pekao na temat kondycji polskiego sektora MŚP. Magdalena Zmitrowicz podkreślała, że dostęp do płynności w okresie pandemii pozostawał niezachwiany. Same zresztą przedsiębiorstwa nie wykazywały szczególnego zainteresowania rozszerzaniem zakresu działalności czy podejmowaniem nowych przedsięwzięć – zauważył Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Wskazał, iż zapotrzebowanie wielu firm z sektora MŚP na finansowanie bieżące zaspokojone zostało przez programy pomocowe, ale trudno mówić o szczególnym regresie w dziedzinie inwestycji. Ostrożność wynikała z niepewności zbytu na nowe usługi, ale i zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Segmentem szczególnie dotkniętym przez pandemię jest branża turystyczna. Dariusz Wojtal, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki, tłumaczył, iż restrykcje przełożyły się zwłaszcza na funkcjonowanie turystyki przyjazdowej. W obszarze wyjazdów zagranicznych Polaków też odnotowano spadek, ale obecny sezon przyniósł poprawę, a udział biur podróży w&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK