Michał Węgrzyn

BANK 2022/04

UKRAINA | Wojna a Gospodarka | Jak polskie firmy mogą zniwelować gospodarcze skutki rosyjskiej agresji w Ukrainie?

Rynki wschodnie stanowią naturalny kierunek ekspansji polskich przedsiębiorstw. W wyniku rosyjskiej agresji większość rodzimych przedsiębiorców, operujących na terenie Ukrainy, Białorusi czy Rosji utraciła możliwości zarobkowania, bądź świadomie wycofała się z dwóch ostatnich rynków w ramach bojkotu. Czy sfera realna polskiej gospodarki znowu wykaże się zdolnością adaptacji do nowych realiów, jak miało to miejsce w przypadku embarga sprzed dekady i pandemii COVID-19?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/04

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Procesy Łączeniowe | Integracja to naturalny wybór i dowód żywotności bankowości lokalnej

Niekoniecznie trzeba od razu się łączyć, żeby móc ze sobą współpracować w zakresie dbałości o nasz wizerunek, o to, żebyśmy byli dobrze postrzegani jako zrzeszenie czy szerzej, jako banki spółdzielcze. Każda fuzja powinna mieć ten element pozytywnego przesłania, czy dla członków, czy pozostałych klientów – podkreśla Aleksander Borzymowski, prezes zarządu Zjednoczonego Banku Spółdzielczego w rozmowie z Michałem Węgrzynem i Karolem Materną.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Kredyty | Sejm przywrócił możliwość kredytowania rolników

Uwaga opinii społecznej w styczniu koncentrowała się na nowelizacji przepisów wchodzących w skład Polskiego Ładu, tymczasem równolegle Sejm procedował przepisy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania polskiego rynku agro. Po wysłuchaniu pozytywnej rekomendacji komisji, niższa izba parlamentu niemal jednomyślnie uchwaliła nowelę „Kodeksu postępowania cywilnego” w części dotyczącej wyłączenia spod egzekucji zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Tarcze antykryzysowe jak świeże bułeczki

Instrumenty osłonowe dla sfery gospodarki realnej, udostępnione przedsiębiorcom przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, spotkały się z olbrzymim odzewem ze strony zainteresowanych podmiotów. Łączna wartość środków, dostarczonych firmom za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostałych agend administracji publicznej, sięgnęła 163 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Bankowość i finanse | GOSPODARKA – SPOŁECZNA ROLA KOBIET | Bariery są dziedzictwem przeszłości, od nas zależy, czy nadal będą hamulcem postępu

Jeśli misja jest sposobem na życie, a niemożliwe staje się możliwym, to także dlatego, że zdefiniowanie celu działania i wybór środków do jego realizacji poprzedza dogłębna analiza zastanego stanu rzeczy. Tylko wtedy bariery stają się wyzwaniem, a nie przeszkodą.
Z dr Bianką Siwińską
dyrektor zarządzającą Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, rozmawiali Wiesław Ostoja i Michał Węgrzyn.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Wydarzenia i Opinie | Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Gospodarka silna dzięki MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% sektora gospodarki realnej i generują około połowy PKB. Specyficzna struktura rodzimego biznesu sprawia, że Polska po raz wtóry wychodzi z globalnej recesji z mniejszymi stratami niż inne, nierzadko silniejsze gospodarczo państwa. To konkluzja zakończonego Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wydarzenia, które w zamyśle Rady ZBP ma mieć charakter cykliczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Wydarzenia i Opinie | Kongres Gospodarki Elektronicznej | Jeśli chcemy się rozwijać, musimy inwestować w kompetencje

Wyznacznikiem przejścia gospodarki w fazę 4.0 będzie postępująca automatyzacja, jednak to nie wybór zaawansowanych rozwiązań IT będzie głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. – Robota można nabyć w pięć minut, człowieka tak szybko się nie wykształci – wskazał prof. dr hab. Wojciech Cellary podczas tegorocznego Kongresu Gospodarki Elektronicznej (KGE). To konkluzja o tyle optymistyczna, że wbrew scenariuszom z literatury science fiction, roboty nie wyeliminują doświadczonych fachowców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/05

Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków | Obłok co się zowie

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT zadają sobie pytanie, czy chmura okaże się równie bezpieczna jak własne centrum przetwarzania danych. Poza aspektem stricte technologicznym są jeszcze stosowne regulacje precyzujące zasady przenoszenia i przechowywania danych, również w kontekście zakresu ewentualnej odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanego dostępu. Gdzie kończy się odpowiedzialność dostawcy rozwiązania, a gdzie odpowiada bank?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/05

Wydarzenia i Opinie | KFNM | Pewna lokata w niepewnych czasach

W okresach niepewności, a z taką sytuacją mamy dziś niewątpliwie do czynienia, nieruchomości stanowią najbezpieczniejszą formę lokowania pieniędzy i zabezpieczenia ich przed inflacją. Wskazał na to dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Dodatkowym czynnikiem determinującym zachowania inwestorów podczas kryzysu pandemicznego są bliskie zeru stopy procentowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
senior, komputer, edukacja
BANK 2021/03

Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Kształcenie niejedno ma imię – rzecz o budowie cyfrowych kompetencji grupy silver

Cyfryzacja i automatyzacja tradycyjnych usług bankowych gwałtownie nabrały tempa. To szansa na optymalizację zarządzania naszymi finansami. Warunkiem niezbędnym dla czynienia zachodzących zmian bezpiecznymi i efektywnymi jest jednak wdrażanie klientów do korzystania z nowych kanałów cyfrowego dostępu do usług finansowych w sposób adekwatny do stanu wiedzy i oczekiwań klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/12

Wydarzenia i Opinie | Kongres Obsługi Gotówki | Filar wolności obywateli

Apel prezesa Narodowego Banku Polskiego o równouprawnienie instrumentów płatniczych i zapowiedź wdrożenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Gotówki wybrzmiały najsilniej podczas obrad Kongresu Obsługi Gotówki. Uczestnicy wydarzenia byli zgodni, iż trudne czasy potwierdziły zasadność koegzystencji nowoczesnych i tradycyjnych form płatności, zaś podmioty odpowiedzialne za dostarczanie znaków pieniężnych na rynek stanęły na wysokości zadania.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/03

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Gospodarka: Inwestorzy potrzebują zaufania, a gospodarka stabilizacji

Zmiany klimatyczne i wynikające stąd straty. Kryzys migracyjny. Konflikty zbrojne i cyberataki. To tylko najbardziej spektakularne, bo przecież nie jedyne, wyzwania i zagrożenia współczesności. Wielu z nich, jak choćby rzeczywistości cyfrowej, która za sprawą internetu rzeczy stała się naszą codziennością, nie rozpoznaliśmy dotąd, pomimo że wywierają już dzisiaj znaczący wpływ na teraźniejsze relacje społeczne, biznesowe, a nawet rodzinne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/02

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: Dobre rokowania

Warsztaty i prezentacje, konwersatoria i ćwiczenia złożyły się na bogatą merytorycznie agendę drugiej sesji w ramach pilotażowej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Elementy strategii i długofalowej wizji rozwoju przeplatały się z praktycznymi aspektami prowadzenia szczególnej formy biznesu, jaką stanowi bankowość spółdzielcza.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1