Bankowość i Finanse | Stopy Procentowe i Inflacja | Pomysły potrzebne od zaraz

Bankowość i Finanse | Stopy Procentowe i Inflacja | Pomysły potrzebne od zaraz
Fot. Inkong/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor od dłuższego czasu uzasadnia spadek przychodów utrzymującym się poziomem stóp procentowych. Nie mamy gotowej recepty, lecz przywołane przykłady dowodzą, że można, warto, a nawet trzeba szukać nowych pomysłów na biznes.

Point de reveries, messieurs! (Żadnych mrzonek, panowie!) – miał odpowiedzieć car Aleksander II przedstawicielom polskiej delegacji, przybyłym z zamiarem przekonania władcy do udzielenia ziemiom polskim choćby cząstkowej autonomii. Przywołane słowa rosyjskiego imperatora dedykujemy wszystkim tym, którzy oczekują powrotu stóp procentowych do poziomu normalności – o ile za takowy uznać wskaźniki, obowiązujące przed pandemią. Marcowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej była formalnością, jeśli uwzględnić sytuację na rynkach zagranicznych. „Inflacja w gospodarce światowej – mimo lekkiego wzrostu ze stycznia w części krajów – kształtuje się na niskim poziomie. Główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów” – zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Wszystko wskazuje na to, iż w dającej się przewidzieć perspektywie nie należy spodziewać się nie tylko odwrócenia dotychczasowego trendu, ale nawet jego istotnej korekty. „Obecnie notowania instrumentów finansowych wskazują, że uczestnicy rynków oczekują utrzymywania stóp procentowych wiodących banków centralnych na zbliżonym do zera lub ujemnym poziomie w najbliższych latach” – stwierdzili autorzy najświeższej edycji „Raportu o inflacji”.

Utrzymać inflację w ryzach

Wśród czynników stymulujących poziom stóp procentowych w państwach UE istotną rolę odgrywa sytuacja w strefie euro, a na nią oddziałuje polityka Europejskiego Banku Centralnego, który ustabilizował stopę depozytową na poziomie -0,5% i zamierza utrzymywać ten wskaźnik, żeby poziom inflacji w strefie euro nie przekroczył poziomu 2%, co w obecnych uwarunkowaniach staje się coraz bardziej realne. Twórcy raportu konstatują, że pierwszy miesiąc obecnego roku przyniósł wzrost inflacji bazowej do 1,4%, co w skali miesięcznej skutkowało zwyżką o jeden punkt procentowy. Także i Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych przyjęła dwuprocentowy poziom inflacji za istotny czynnik determinujący politykę stóp procentowych, które oscylują pomiędzy poziomem zerowym a 0,25% dla stopy funduszy federalnych, decydującej o oprocentowaniu kredytów na rynku międzybankowym.

W innych regionach świata sytuacja wygląda podobnie. W lutym br. wiceszef japońskiego banku centralnego, Masazumi ­Wakatabe, w wypowiedzi dla agencji Reuters zapewnił, że reprezentowana przezeń instytucja jest gotowa na dalsze obniżanie stopy procentowej. Deklaracja to wielce wymowna, skoro w Kraju Kwitnącej Wiśni już w początku 2016 r. wprowadzono, obowiązujący do dziś, ujemny poziom stóp. Japończycy też zamierzają utrzymać inflację w okolicach 2%. Na tym tle kraje naszego regionu wypadają nie najgorzej, jednak pandemiczna niepewność i tu daje się we znaki. Potrzeba ożywienia gospodarki, zarówno w fazie zmagań z koronawirusem, jak i po ich zakończeniu, petryfikować będzie poziom stóp procentowych również na polskim rynku.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK