Od Wydawcy | Przewaga konkurencyjna

Od Wydawcy | Przewaga konkurencyjna
Paweł Minkina, redaktor naczelny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedna z wielu lekcji pandemii uczy nas, że kreślone przez naukowców problemy, również te, które w powszechnej opinii wydawały się mało prawdopodobne, są dużo bardziej realne, niż się wydaje. Niestety, lekcje mają to do siebie, że szybko o nich zapominamy. Takim negatywnym przykładem ulotnej wiedzy są chociażby korzyści wynikające ze szczepień, które mimo szerokiej kampanii i zbliżającej się kolejnej fali […]

Jedna z wielu lekcji pandemii uczy nas, że kreślone przez naukowców problemy, również te, które w powszechnej opinii wydawały się mało prawdopodobne, są dużo bardziej realne, niż się wydaje. Niestety, lekcje mają to do siebie, że szybko o nich zapominamy. Takim negatywnym przykładem ulotnej wiedzy są chociażby korzyści wynikające ze szczepień, które mimo szerokiej kampanii i zbliżającej się kolejnej fali wirusa nie potrafią obecnie przemówić do dużej części społeczeństwa.

Jak zatem przekonać do rozwiązywania problemów, jak się wydaje dużo bardziej odległych w skutkach, jak chociażby tych związanych z ochroną środowiska? To trudne zadanie dla przedstawicieli elit politycznych, intelektualnych, tzw. liderów opinii, socjologów i grup o najwyższym zaufaniu społecznym. Wśród promotorów ważnych idei istotną rolę odgrywają również przedstawiciele świata finansów i bankowości.

W dłuższym horyzoncie czasowym zaangażowanie takie może być dodatkowo wysoce opłacalne. Strategie banków z jednej strony silnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość, z drugiej – coraz częściej dokonujemy wyborów, opierając się nie tylko na kryterium ceny, ale także na zbieżności polityki i decyzji określonych instytucji z naszymi przekonaniami. Jeśli chodzi o ekologię, to większość instytucji bankowych od wielu już lat wdraża zmiany oparte na Green Bankingu. I chociaż część tych zmian wynika m.in. z regulacji prawnych, to w opinii klientów im bank jest w tym zakresie bardziej zaangażowany, tym większym cieszy się zaufaniem. Przykładowo – w badaniu, które niebawem zostanie opublikowane przez Szkołę Główną Handlową, na uwagę zasługuje wysoka ocena czynników środowiskowych przy wyborze produktu i usługi bankowej przez klientów oraz znaczenie zaangażowania banku w ochronę środowiska.

Zaangażowanie społeczne tworzy więc nie tylko dobry wizerunek, ale pewne przewagi konkurencyjne – tymczasem w kolejnych latach problemów społecznych z pewnością brakować nie będzie. A skoro o budowie potencjału zielonej energii mowa, to zapraszam Czytelników sierpniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK” do lektury wywiadu z wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresą Czerwińską, która wskazuje, że blisko 40% całego finasowania jej instytucja przeznacza na wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi, stąd bierze się określenie Grupy EBI jako banku klimatycznego UE.

Wiceprezes EBI podkreśla że „na tę chwilę Unia Europejska jest światowym liderem jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Europa zaczęła ograniczać emisję węgla w gospodarce już prawie dwie dekady temu. Obecnie jesteśmy na poziomie o 20% niższym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie węgla w gospodarce, niż miało to miejsce w roku 2000. Nasza emisyjność pozostaje o 20% niższa niż w Stanach Zjednoczonych i o 70% niższa niż w Chinach”.

Z kolei prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska podkreśla, że „im bardziej Europa będzie działać na rzecz harmonijnego rozwoju wszystkich trzech obszarów, tj. gospodarczego, społecznego i ekologicznego, tym większa szansa na zatrzymanie zjawiska odpływu kapitału. W perspektywie rozwoju technologicznego demokratyczne kraje muszą zatem wypracowywać mechanizmy harmonizowania sfery wytwórczej, społecznej i szeroko pojętych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego„.

W tych interesujących czasach obszarów, które dają możliwości, by uzyskać przewagę konkurencyjną z pewnością jest bardzo wiele – zarówno poszukiwanie tych zielonych, jak i technologicznych dróg rozwoju stanowi przedmiot analiz menedżerów we wszystkich gałęziach gospodarki. Podobne analizy z pewnością prowadzone są w zakresie potencjalnych i przyszłych kryzysów oraz lekcji, które wciąż pozostają do odrobienia.

Zachęcamy do lektury sierpniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK„.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK