Wydarzenia i Opinie | Safebank | Bezpieczeństwo banków u progu wielkich zmian

Wydarzenia i Opinie | Safebank | Bezpieczeństwo banków u progu wielkich zmian
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już niebawem instytucje finansowe będą musiały przyswoić nowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie odporności cyfrowej (DORA). Aby sprostać wyzwaniom z obszaru bezpieczeństwa, niezbędna jest współpraca na poziomie przynajmniej sektorowym, a w niektórych kwestiach także z innymi segmentami rynku.

Kwestie te wypełniły agendę konferencji Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków. W wystąpieniu inauguracyjnym wiceprezes Związku Banków Polskich dr ­Tadeusz Białek zwrócił uwagę na modelowy przebieg współpracy pomiędzy sektorem bankowym a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Nawiązując do rozporządzenia DORA, zauważył, iż problematyka ta była niejako w cieniu aktualnych wyzwań, tymczasem pod koniec ub.r. ogłoszono nowe przepisy.

Kryptoaktywa pod lupą

Reforma unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podyktowana jest nie tylko sytuacją za wschodnią granicą. Postępująca digitalizacja kreuje wszak coraz bardziej złożone modele biznesowe. Przykładem transfery wykonywane z użyciem podmiotów niebankowych, omówiła je Marta Kijuk, dyrektor ds. rynku (Payments & Receivables) Sektora Bankowości Transakcyjnej Banku Handlowego w Warszawie. Instytucje te zyskują dostęp do usług izby rozliczeniowej za pośrednictwem banków, którym przysługuje wówczas status pośrednika płatności. W takim łańcuchu dostaw dochodzi do zatarcia lub zniekształcenia danych płatników i odbiorców, zauważyła Marta Kijuk, omawiając następnie działania, podjęte przez interdyscyplinarną grupę roboczą ds. wdrożenia wymogów rozporządzenia nr 2015/847.

Poważnym wyzwaniem w sferze AML jest rynek kryptoaktywów. Beata Szewczuk, AML Office Head w Banku Pekao, omówiła przygotowywaną nowelizację rozporządzenia nr 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Jej celem jest m.in. objęcie operacji kryptoaktywowych podobnymi regułami, jakim podlegają analogiczne transakcje z użyciem walut fiducjarnych. Przepisy te stanowić będą wyzwanie dla uczestników rynku, choćby z uwagi na konieczność wypracowania schematów wymiany danych między bankami a dostawcami usług krypto. Wśród pozytywów reprezentantka Pekao wskazała ograniczenie anonimowości, co zwiększy przejrzystość rozliczeń.

Compliance coraz droższe, wyjściem jest Managed Service

Zasadniczym celem utworzenia Sektorowego Centrum Usług AML była potrzeba współdzielenia danych pochodzących z sektora finansowego, a także chęć ograniczenia powtarzalności raportowania do różnych organów i procesów z tym związanych, podkreśliła Agnieszka Czaja, ekspertka w Departamencie Zarządzania Danymi KIR. W pierwszym etapie Centrum świadczyć będzie usługi w zakresie analizy i wykrywania operacji podejrzanych, informacji nt. klienta firmowego oraz obsługi list referencyjnych i sankcyjnych, planowane są też kolejne funkcje.

Usprawnienie obsługi zadań z obszaru AML, przy redukcji wydatków na ten cel, osiągnąć można dzięki zmianie modelu operacyjnego w obszarze środków bezpieczeństwa finansowego. Marcin Bizoń, Associate Partner, Financial Crime w EY, zaprezentował dane, z których wynika, iż 2000 największych instytucji finansowych świata przeznacza nawet 13% kosztów operacyjnych na compliance z obszaru AML. Dla polskich instytucji, niedysponujących wygórowanymi zasobami finansowymi, technologicznymi i ludzkimi, to poziom trudny do zaakceptowania, dlatego warto rozważyć wdrożenie rozwiązań IT funkcjonujących w formule Managed Service. Zapewnia ona olbrzymią skalowalność i dostęp do wykwalifikowanych zasobów z całego świata, co ma szczególne znaczenie dla instytucji krajowych, nie dysponujących samodzielnie zapleczem know-how za granicą.

Co znajdzie się w pakiecie Euro AML?

Dysponowanie aktualnymi informacjami nt. beneficjentów rzeczywistych stanowi w myśl dyrektywy AML czynnik kluczowy dla monitorowania działań przestępczych – zaznaczył Grzegorz Czaja, główny specjalista w Departamencie Informacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK