Bankowość i Finanse | Startup po polsku | Wellbeing to dziś nowy KPI

Bankowość i Finanse | Startup po polsku | Wellbeing to dziś nowy KPI
Zdjęcia: Mindgram
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czynników wpływających na pogorszenie się stanu psychicznego pracowników jest bardzo dużo, przez co wypalenie zawodowe, które można przyjąć jako pochodną problemów psychicznych, jest z każdym kwartałem coraz wyższe. Niektórzy odnotowują w swojej organizacji wypalenie na poziomie nawet 80% - to jest przecież prawie cała firma! - zaznacza Jakub Zieliński, Co-founder&CEO Mindgram, w rozmowie z Maksymilianem Stefańskim.

Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, szalejąca inflacja, rosnące stopy procentowe… Czynników stresowych wpływających obecnie na nasze codzienne życie można by mnożyć. Stare chińskie przekleństwo głosi „Obyś żył w ciekawych czasach” – czy dziś te niewątpliwie ciekawe czasy sprawiają, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej narażeni na problemy z naszym zdrowiem psychicznym?

– Zdecydowanie tak! Te wszystkie czynniki wpływają na nasze zdrowie psychiczne, ogólnie całego społeczeństwa, a z punktu widzenia pracodawcy na stan jego pracowników. Dlatego też firmy coraz częściej są zainteresowane naszym rozwiązaniem, by móc adresować skutki tego nadszarpniętego dobrostanu objawiającego się wypaleniem zawodowym, dużą rotacją czy mniejszą produktywnością. Głównym czynnikiem, który stworzył rynek dla tego typu produktów, była oczywiście pandemia – wcześniej platformy takie powstawały co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale nie cieszyły się dużą popularnością. Skala problemów w drugiej fali pandemii była jednakże tak duża, że standardowy system opieki zdrowotnej nie był w stanie tego obsłużyć. Dlatego też usługi wsparcia psychologicznego w oparciu o narzędzia digitalowe zyskały na popularności.

Eksperci są zgodni, iż wpływ pandemii na nasze zdrowie psychiczne będzie objawiał się jeszcze przez wiele lat, potencjalnie sięgając dekady czy wręcz następnych 15 lat. Nawet przyjmując, że dziś to już koniec epidemii, chociaż wciąż nie możemy mieć takiej pewności, te problemy psychiczne będą się coraz mocniej uwidoczniać. Innym ważnym czynnikiem istotnie oddziałującym na nasz dobrostan jest zmiana modelu pracy będąca pośrednim skutkiem pandemii. Lubimy pracę zdalną i hybrydową, cenimy sobie tą elastyczność, którą wnosi, ale badania jednoznacznie pokazują, że nie wpływa ona pozytywnie na nasze samopoczucie. Nie potrafimy jeszcze w ten sposób pracować, przez co bardzo często zaburzone są relacje pomiędzy pracą a domem. W efekcie pracujemy więcej – jak wskazują szacunki Microsoft z końca ub.r. nawet o 10% więcej, a z przepracowania do wypalenia zawodowego droga nie jest daleka. Należy dodać do tego jeszcze izolację, stratę poczucia przynależności do zespołu i firmy, czy włączający się syndrom impostora [lęku przed oceną, doświadczanie wewnętrznego poczucia intelektualnej fałszywości – przyp. red].

Czynników wpływających na pogorszenie się stanu psychicznego jest bardzo dużo: pandemia, wojna, zmiany klimatyczne – wszystko to nakłada się na siebie, prowadząc do pewnego rodzaju kulminacji. Badania pokazują, że wypalenie zawodowe, które można przyjąć jako pochodną problemów psychicznych, jest z każdym kwartałem coraz wyższe. Jeszcze przed wybuchem wojny średnia światowa osób wypalonych zawodowo przekraczała 50%, w młodszych grupach jest to 59%, a w Polsce, gdzie ten wskaźnik jest najwyższy w całej Europie, poziom sięga 66%. Niektórzy z naszych klientów odnotowują wypalenie zawodowe w swojej organizacji nawet na poziomie 80% – to jest przecież prawie cała firma. To pokazuje, że skala problemów jest ogromna.

Czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK