Horyzonty Bankowości 2022 | Mocny skok w górę

Horyzonty Bankowości 2022 | Mocny skok w górę
Fot. yellow_man/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Oczekiwania inflacyjne profesjonalistów rynkowych mocno wzrosły od napaści Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny. Analitycy, którzy wzięli udział w naszej ankiecie wyraźnie podnieśli w górę prognozy inflacji w porównaniu z przełomem marca i lutego. Ustabilizowały się natomiast przewidywania dotyczące kursu walutowego. Po dobrych wynikach gospodarki w pierwszych miesiącach roku, analitycy prognozują przyzwoity wzrost PKB, lecz niepewność co do skali spowolnienia jest wciąż duża.

 • Średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 12,5% – mówią najnowsze prognozy (ankietę przeprowadzaliśmy na początku maja, nie wiadomo zatem było, że na koniec tego miesiąca wyniesie 13,9%). Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę analitycy prognozowali ją w wysokości 8,5%.Najwyższe prognozy średniorocznej inflacji przewidują ponad 13%, a najniższe nieco mniej niż 12%. Przedział niepewności co do kształtowania się inflacji jest zatem dość wąski, biorąc pod uwagę niespotykaną w przeszłości skalę podwyżki prognoz.
 • Najniższy poziom inflacji w tym roku wskazany został w ankiecie średnio na 10,5%, a najwyższy – na 14,5%. Mediana prognoz najniższej inflacji na ten rok wynosi 11%, a najwyższej 14,3%. Szczyt inflacyjny wyznaczony został przez niektórych prognostów na poziomie 15 lub nawet 15,5%.
 • Pomimo trwającej wojny i wielu niepewności związanych z sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju, analitycy nie przewidują wyraźnego osłabienia złotego do głównych walut, ani też silniejszego niż prognozowali zaraz po wybuchu wojny. Prognozy kursu euro niemal się nie zmieniły i mieszczą się w przedziale 4,52-4,79 zł, nieco w górę poszły prognozy kursu dolara do przedziału 4,12-4,57 zł, a kursu franka lekko spadły do 4,28-4,69 zł.
 • Dobre wyniki gospodarki przez pierwsze cztery miesiące roku spowodowały przesunięcie w górę prognoz PKB do przedziału średnio od 3,3% (scenariusz pesymistyczny) do 5,8% (w optymistycznym scenariuszu), a mediany odpowiednio do 4-5,85%. Szerokość przedziału prognoz świadczy jednak o tym, że niepewność co do odporności polskiej gospodarki na szoki nieco się zmniejszyła, ale wciąż pozostaje wysoka, podobnie jak niepewność co do skutków polityki gospodarczej.

Szczyt inflacyjny wciąż przed nami

Średnia prognoza średniorocznej inflacji od wybuchu wojny przesunęła się z 8,5 do 12,5% (mediana z 8,15 do 12,5%). Oczekiwania inflacyjne głównych ekonomistów bankowych w ciągu trzech miesięcy skoczyły w górę o połowę prognozowanej wcześniej wartości. To prawdopodobnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK