Horyzonty Bankowości 2022 | Cisza przed burzą

Horyzonty Bankowości 2022 | Cisza przed burzą
Fot. microstock77/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopy procentowe pną się w górę, osiągając poziomy nienotowane od kilkunastu lat. Tylko na przestrzeni minionych ośmiu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej aż ośmiokrotnie wydawała decyzję w tej materii, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Choć nie przekłada się to jeszcze na jakość portfeli kredytowych w polskich bankach, ich przedstawiciele twierdzą, iż pierwsze negatywne symptomy obserwować będziemy na przełomie III i IV kw. br.

Dodajmy do tego jedynie, że rząd już w połowie maja wystąpił z propozycją ustawowych wakacji kredytowych dla osób spłacających „hipoteki”.

Statystyki są nieubłagane

Negatywne konsekwencje dynamicznego wzrostu stóp procentowych widać najlepiej w statystykach kredytów udzielonych w pierwszych czterech miesiącach 2022 r. Według danych Biura Informacji Kredytowej, łączna wartość zobowiązań polskich konsumentów w kwietniu br. wyniosła 739 mln zł. W porównaniu z końcem ub.r. odnotowano niewielki spadek – wartość bankowych aktywów obniżyła się zaledwie o 1 mld zł – niemniej na tle minionych czterech lat, kiedy wartość portfeli kredytowych z roku na rok zwiększała się o wielokrotność tej kwoty, widać wyraźną zmianę trendu.

Jak kilkakrotnie podkreślał prezes BIK, dr Mariusz Cholewa, tendencja dotyczy niemal wszystkich segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem finansowania gotówkowego i zakupów ratalnych, gdzie w pierwszych miesiącach br. odnotowano wzrost na poziomie 3-4%. Łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych obniżyła się za to aż o 15,5%, co przy rekordowych wynikach obserwowanych w minionych kwartałach należy uznać za regres, gorsze rezultaty stwierdzono w przypadku kart kredytowych czy limitów w koncie. Beneficjentami obecnej sytuacji były instytucje pożyczkowe, które udzieliły konsumentom o połowę więcej finansowania aniżeli przed rokiem.

Również w segmencie finansowania gospodarki dało się zauważyć obniżenie popytu na kredyty, które dotknęło szczególnie sektor agro, a w nieco mniejszym stopniu małe i średnie firmy. Jedynie podmioty funkcjonujące w formie spółek kapitałowych wykazywały większe zapotrzebowanie na pieniądze.

Na zachowania kredytobiorców istotny wpływ miały nie tylko czynniki makroekonomiczne, ale i regulacyjne. Pod koniec marca br. polskie banki zetknęły się z trzykrotnym wzrostem liczby wniosków o finansowanie hipoteczne – w miesiącu tym polscy klienci złożyli ich ponad 53 tys., podczas gdy w styczniu, a także kwietniu br. ich liczba oscylowała wokół 28 tys., a więc wartości podwójnie niższej. Prezes BIK wskazywał, że zachowania kredytobiorców motywowane były wejściem w życie, z początkiem kwietnia br., nowych zaleceń KNF, zaostrzających zasady oceny zdolności kredytowej w związku z utrzymującym się trendem podwyższania stóp procentowych przez RPP.

Wyniki jeszcze dobre, ale kryzys już na horyzoncie

Choć statystyki BIK wskazują na spadek liczby udzielanych kredytów, nie brakowało instytucji finansowych, dla których I kw. br. przyniósł kontynuację dobrej passy. Dla PKO Banku Polskiego początek roku był lepszy od&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK