Horyzonty Bankowości 2022 | Recesja czy odbicie? Polska gospodarka pod lupą ekspertów

Horyzonty Bankowości 2022 | Recesja czy odbicie?  Polska gospodarka pod lupą ekspertów
Fot. zenzen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak kształtować się będzie poziom PKB w nadchodzących miesiącach? Czy na horyzoncie widać już pierwsze zwiastuny końca kryzysu?

O wyrażenie opinii na ten temat – przy uwzględnieniu takich czynników, jak trwająca pandemia w Chinach i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, wojna w Ukrainie i sankcje, przyczyniające się do wysokich cen surowców energetycznych – poprosiliśmy uznanych ekspertów z zakresu ekonomii. Zapytaliśmy ich również o prognozy dotyczące inflacji w tym roku, oraz o to, czy można w jakiś sposób realnie wpłynąć na jej poziom.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN

Pandemia COVID-19 i geopolityka, w tym agresja Rosji na  Ukrainę, wpłynęły negatywnie na sytuację gospodarczą Polski i innych państw. Funkcjonowanie w czasach permanentnego kryzysu – w jego kolejnych odsłonach i rodzajach przez 15 lat – jest z pewnością zjawiskiem bezprecedensowym i dokładnie jeszcze niezbadanym. Nie jest możliwe wskazanie wszystkich długoterminowych konsekwencji współczesnych niepokojów i niepewności. Z pewnością można zaś określić wstępne, krótkoterminowe skutki, chociażby odczuwalny już wzrost stopy inflacji i co za tym idzie stóp procentowych.

Inflacja jest kształtowana przez czynniki, na które nie zawsze mamy bezpośredni wpływ z poziomu polityki krajowej. Z tego powodu, jak i ograniczenia dostępu do określonych źródeł energii, głębokiej refleksji wymaga podejście do polityki klimatycznej, która może wpływać na zmniejszenie konkurencyjności niektórych regionów w ujęciu globalnym i mieć większy lub mniejszy udział we wzroście cen (tzw. green inflation). Jako jeden z najskuteczniejszych elementów walki z inflacją z poziomu krajowego uznać należy zaś odpowiednie zharmonizowanie polityki pieniężnej i fiskalnej (tzw. policy mix). Niemniej jednak, nawet gdyby udało się właściwie zastosować elementy polityki monetarnej i gospodarczej oraz szybko zakończyć wojnę w Ukrainie, jej konsekwencje i&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK