XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej: o gospodarce 4.0, zrównoważonym rozwoju i edukacji cyfrowej

XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej: o gospodarce 4.0, zrównoważonym rozwoju i edukacji cyfrowej
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
30 listopada 2022 roku odbędzie się XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej. Kongres będzie miał formułę online, a uczestnictwo w wydarzeniu będzie bezpłatne - wystarczy się zarejestrować.

Tegoroczne debaty będą skoncentrowane wokół zagadnień gospodarki elektronicznej i stawianym celom w drodze do zrównoważonego rozwoju.

Omawianym tematem będą również trendy społeczne i technologiczne, a w szczególności obszary konwergencji i dywergencji.

W ostatnim panelu debata dotyczyć będzie wyzwań dla świata nauki w obliczu wzrostu kompetencji cyfrowych.

Kongres Gospodarki Elektronicznej od 17 lat jest spotkaniem łączącym biznes, administrację i środowisko akademickie.

Czytaj także: Nauka i biznes ramię w ramię na rzecz rozwoju

Członkowie Rady Programowej Kongresu o tegorocznej tematyce:

„Światowa gospodarka elektroniczna od pewnego czasu ewoluuje w kierunku gospodarki 4.0, której istotą jest robotyzacja.

Chodzi nie tylko o roboty przemysłowe o charakterze mechanicznym, które zastępują robotników fizycznych, ale także o roboty programowe oparte na uczeniu maszynowym, które zastępują pracowników umysłowych wykonujących rutynowe czynności.

Można zatem spodziewać się dużych zmian na rynku pracy. Polska albo będzie się robotyzować podnosząc wydajności pracy, albo pauperyzować ze szkodą dla społeczeństwa.

Kluczem do rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego, jest edukacja i to przez całe życie. Tymczasem szacuje się, że polskiej gospodarce brakuje około 100 tysięcy informatyków, a jeszcze bardziej ludzi innych zawodów o zaawansowanym poziomie znajomości informatyki.

Dlatego na Kongresie będziemy analizować sytuację Polski i polskiej gospodarki w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.”

Wojciech Cellary

Profesor, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

„Rozumienie dzisiejszego świata, zmieniającego się za sprawą nowoczesnych technologii w tempie wykładniczym, jest odpowiedzialnością zbiorową rządów, firm i organizacji oraz indywidualną każdego z nas. Dostęp do wiedzy się zdemokratyzował. Teraz musimy się nauczyć z tej demokracji korzystać.

Cyfrowe kompetencje są dzisiaj jak drzwi do świata. Musimy je potrafić otwierać, aby z tego świata korzystać w sposób zrównoważony, aby w nim uczestniczyć na równych prawach, i aby go współtworzyć w wersji ESG.”

Mariola Szymańska

Wiceprezes, Warszawski Instytut Bankowości.

Czytaj także: Sieć Badawcza Łukasiewicz proponuje innowacyjnym firmom wsparcie blisko 4,5 tysięcy naukowców i inżynierów

„Sektor finansowy w Polsce często stawiany jest za wzór w dziedzinie innowacyjności i wygody obsługi rozwiązań cyfrowych oferowanych klientom.

Faktycznie, z perspektywy rynkowej i liczby unikalnych przedsięwzięć komunikowanych na zewnątrz, wynika, że polska bankowość świetnie wykorzystała ostatnie dwa‒trzy lata na kompleksowe unowocześnienie swojej oferty i istotnie przyczyniła się do podniesienia poziomu digitalizacji całej gospodarki w kraju.

Tegoroczny Kongres Gospodarki Elektronicznej szczególne miejsce poświęci perspektywie i wyzwaniom stojącym za celami zrównoważonego rozwoju, najważniejszymi trendami społeczno-technologicznymi oraz wnioskom na przyszłość w obszarze koniecznego przyspieszenia i wzrostu umiejętności cyfrowych w społeczeństwie.

Istotne miejsce w agendzie naszego spotkania zajmie również kwestia szczególnych potrzeb technologicznych i cyberbezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie!”

Bartłomiej Nocoń

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej

Związek Banków Polskich

XVII Kongres Gospodarki Elektronicznej, 30 listopada 2022  roku

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Źródło: BANK.pl