Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kw. 2021 roku

Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kw. 2021 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbliższe webinarium Programu Analityczno-Badawczego już 18 listopada 2021 r., w godz. 10.00 ‒ 13.00.

Przedmiotem webinarium będzie dyskusja nad raportem „Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kw. 2021 roku”, zrealizowanym w ramach Programu Analityczno Badawczego.

Webinarium rozpocznie wystąpienie prof. Jana Czekaja, który przedstawi wnioski w zakresie istotnych zagadnień makroekonomicznych, mających znaczący wpływ na funkcjonowanie banków.

Omówione zostaną m.in. kwestie poziomu inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych, dynamiki wzrostu PKB oraz warunków działania banków w sytuacji nadpłynności sektora oraz kontynuacji polityki luzowania ilościowego banku centralnego.

W drugiej części webinarium dr Andrzej Banasiak przedstawi wyniki sektora bankowego w II kwartale 2021 r. i ich determinanty.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii zmian w portfelu aktywów banków i zdolności sektora do zapewnienia finansowania gospodarki w otoczeniu realnie ujemnych stóp procentowych.  

Podsumowaniem spotkanie będą prognozy scenariuszowe sytuacji sektora bankowego na rok 2021 – 2022, zaprezentowane przez dr. Wojciecha Zatonia.

W szczególności, przedstawione prognozy odnosić się będą do rozwoju sytuacji w zakresie: zmian w otoczeniu gospodarczym, rozwoju sytuacji na rynku kredytowym oraz kształtowania się poziomu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów.

Transmisja webinarium będzie dostępna pod adresem: www.alebank.pl/webinarium-pab-wib-18-listopada-2021

Źródło: aleBank.pl