Odroczenie płatności

Biznesmen siedzący nad rachunkami i fakturami
Firma

Rząd chce, by płatności w umowach zawieranych poza firmą były odroczone o 14 dni

Skutek finansowy zakazu przyjmowania płatności przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa określono na poziomie wysokości odsetek kapitałowych (3,6% w stosunku rocznym), w odniesieniu do wartości rynku sprzedaży poza lokalem wartego 3,4 mld zł rocznie, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1