Rząd chce, by płatności w umowach zawieranych poza firmą były odroczone o 14 dni

Rząd chce, by płatności w umowach zawieranych poza firmą były odroczone o 14 dni
Fot. stock.adobe.com/Rido
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skutek finansowy zakazu przyjmowania płatności przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa określono na poziomie wysokości odsetek kapitałowych (3,6% w stosunku rocznym), w odniesieniu do wartości rynku sprzedaży poza lokalem wartego 3,4 mld zł rocznie, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta.

Projekt, którego celem jest implementacja przepisów unijnych (tzw. dyrektywy Omnibus) trafił właśnie do konsultacji społecznych.

„Głównym skutkiem finansowym dla przedsiębiorców będzie w przypadku sprzedaży poza lokalem opóźnienie w płatności za oferowany produkt do momentu upłynięcia terminu na odstąpienie od umowy, oszacowany na 1,2-1,5 mln zł rocznie (15,5 mln zł w ciągu 11 lat)” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

W przedstawionych wyliczeniach założono, że przesunięcie płatności wynosi 14 dni. […] Jako skutek finansowy (koszt kapitału) założono wysokość odsetek kapitałowych (3,6% w stosunku rocznym), w odniesieniu do wartości rynku sprzedaży poza lokalem (3,4 mld zł rocznie) oszacowano na podstawie danych PSSB [Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej], uwzględniając, że 75% transakcji jest zawieranych on-line, a zatem nie będą objęte projektowaną regulacją.

Niewielkie podmioty będą musiały uzyskać zewnętrzne finansowanie

„W związku z tym niektórzy przedsiębiorcy, w szczególności niewielkie podmioty będą musiały uzyskać zewnętrzne finansowanie celem zabezpieczenia płatności dokonywanej poprzez konsumentów. Może to spowodować wzrost cen oferowanych towarów, jednak wysokość wzrostu nie jest możliwa do oszacowania ze względu na różnorodną ofertę przedsiębiorców (produkty o różnej elastyczności cenowej popytu)” – podano także.

Rozwiązanie to może wpłynąć na wynagrodzenia pracowników

Zaznaczono także, że rozwiązanie to może wpłynąć na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez ww. podmioty. Ponieważ w wielu przypadkach wynagrodzenie oparte jest o system premii/prowizji, opóźnienie płatności może oznaczać przesunięcie wypłacania premii na następny miesiąc. Wielkość tego przesunięcia nie jest możliwa do oszacowania ze względu na różnorodność form zatrudnienia stosowanych w tym przypadku, a w szczególności na podmioty działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Korzyści dla gospodarstw domowych ze względu na oszczędności wynikające z niezakupienia niechcianych dóbr i usług oferowanych w ramach sprzedaży poza lokalem, w szczególności na pokazach oszacowano na ok. 17-18 mln zł rocznie, tj. 201,5 mln zł w przeciągu 11 lat.

Wprowadzenie prawa do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych

Projekt zakłada także: wprowadzenie prawa do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne, wprowadzenie zakazu świadczenia usług finansowych na pokazach oraz podczas wyjazdów zorganizowanych przez przedsiębiorcę, np. pielgrzymek, wycieczek, itp. (jeżeli taka umowa zostałaby zawarta będzie ona nieważna z mocy prawa), wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem.

Zakaz przyjmowania płatności przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy nie będzie miał  zastosowania ten nie będzie miał zastosowania do umów zawieranych w trakcie pokazów zorganizowanych w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

Źródło: ISBnews