Ważna zmiana dla płatników składek: w drugim kwartale 2021 roku ZUS uruchomi Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

Ważna zmiana dla płatników składek: w drugim kwartale 2021 roku ZUS uruchomi Centra Obsługi Wniosków o Ulgi
Fot. stock.adobe.com/Kange Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby od drugiego kwartału 2021 roku uruchomić 10 Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL).

Celem utworzenia CUL jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie większej jednolitości w sprawach dotyczących m.in. rozkładania na raty należności z tytułu składek czy też odraczania terminu ich płatności. To sprawi, że klienci będą obsługiwani jeszcze sprawniej.

Wnioski będą rozpatrywane przez pracowników CUL, którzy nie będą mieli kontaktu z wnioskodawcą

Co ważne,  bez zmian pozostanie możliwość składania wniosku o ulgę w każdej placówce ZUS.

Wniosek zostanie przesłany do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za kontakt z klientem, zebranie dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez CUL.

Obiektywne rozpatrywanie wniosków

Wnioski będą rozpatrywane przez pracowników CUL, którzy nie będą mieli kontaktu z wnioskodawcą, co zapewni obiektywność rozstrzygnięć i ograniczy ryzyko potencjalnych nadużyć.

Bez zmian pozostanie możliwość składania wniosku o ulgę w każdej placówce ZUS

Ulga w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zadłużenia na raty pozwala płatnikowi spłacić należności z tytułu składek, zarówno na własne ubezpieczenia jak i innych osób ubezpieczonych, na dogodnych warunkach ustalonych z ZUS.

Czytaj także: Tarcza 6.0: jednorazowe świadczenie postojowe dla twórców na umowach cywilnoprawnych

Korzyści dla płatników

W ramach umowy o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek ZUS zobowiązuje się m.in. do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do należności objętych tym postępowaniem oraz do niewszczynania nowego postępowania egzekucyjnego.

Począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi nie nalicza się odsetek za zwłokę od rozłożonych na raty należności.

Zamiast odsetek naliczana jest opłata prolongacyjna. Stawka tej opłaty wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Wysokość opłaty zależy od czasu spłaty zadłużenia, gdyż naliczana jest ona do każdej raty oddzielnie, za okres od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o ulgę do dnia płatności danej raty. Zatem im dłuższy okres spłaty, tym opłata jest wyższa.

Czytaj także: Warto sprawdzić: ZUS udostępnił stan rozliczeń składkowych 2,5 mln płatników

Wskazać jednocześnie należy, że tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła udogodnienia, zgodnie z którymi w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

Ważne jest, aby wniosek o ulgę był złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

W trakcie realizacji umowy płatnik może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu.

E-wizyta czyli spotkanie z doradcą ZUS online

Zachęcamy osoby zainteresowane odroczeniem lub rozłożeniem zadłużenia na raty do umówienia się na spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń m.in. w formie e-wizyty. Doradca pomoże w załatwieniu formalności oraz w ustaleniu odpowiedniej formy spłaty zadłużenia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji płatnika.

Z doradcą można kontaktować się także osobiście w placówkach ZUS oraz telefonicznie. Numery telefonów do doradców znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Czytaj także: Umowy o dzieło: ZUS może naliczyć zaległe składki nawet pięć lat wstecz

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS