Nordea

BANK 2016/06

50 największych banków w Polsce 2016: Rok silnych wrażeń – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Po latach ekspansji czas na odpoczynek dla sektora. Kumulacja negatywnych czynników zewnętrznych doprowadziła do wyhamowania dynamiki, szczególnie jeśli chodzi o wyniki finansowe. Zyski większości banków były w 2015 r. gorsze niż rok wcześniej, a perspektywy na 2016 r. są mgliste i raczej nie napawają optymizmem. W otoczeniu sektora działo się tyle, że niemiłymi niespodziankami obdarować można by całą dekadę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Rok dynamicznego rozwoju PKO Banku Polskiego

pko.bp.01.400x268Rok 2015 upłynął w PKO Banku Polskim pod znakiem realizacji wielu ważnych projektów strategicznych, które stawiają podwaliny pod dalszy dynamiczny rozwój biznesowy. Finalizacja połączenia z Nordeą, rozwój Grupy Kapitałowej, udoskonalanie i wzmocnienie atrakcyjności oferty produktowej – to tylko część pozytywnych zmian wprowadzonych w minionych 12 miesiącach. W efekcie Bank może lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji z Nordeą

pko.bp.02.325x400Wzrost przychodów, spadek kosztów działania, realizacja synergii związanych z integracją z Nordeą oraz poprawa w zakresie odpisów przełożyły się na solidny wzrost wyniku w III kwartale 2015. Utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej towarzyszyła wysoka nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów dla MSP i korporacji. Bank spełnia także dodatkowe, zaostrzone wymogi kapitałowe w zakresie wypłaty dywidendy w kolejnych latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

„M&A – konieczność czy szansa w rozwoju firmy”. Podsumowanie panelu PKO Banku Polskiego podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy

Z czego wynika ekspansja krajowych firm? Jakie zagrożenia czekają polskich przedsiębiorców zamierzających podbić światowe rynki? Jaką rolę ma do odegrania w tym procesie krajowy sektor finansowy? Na te i inne pytania dotyczące mechanizmu fuzji i przejęć odpowiadali w Krynicy goście zaproszeni przez PKO Bank Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Raporty

Komunikat z 263. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 czerwca 2015 r.

knf.01.400x237W dwieście sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Fuzja operacyjna zakończona sukcesem, solidny wynik i dalsza poprawa jakości portfela kredytowego

wykres.pioro.01.400x267W I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 647,2 mln zł zysku netto, a aktywa po raz pierwszy w historii polskiego sektora bankowego przekroczyły poziom ćwierć biliona złotych. Na wysokim poziomie pozostaje efektywność, na koniec I kwartału wskaźnik ROE wyniósł 11,5 proc, a wskaźnik ROA 1,3 proc. Dzięki znaczącej poprawie jakości portfela koszty ryzyka spadły  do najniższego od pięciu lat poziomu 0,90 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

SUPERCESSIO dla Credit Agricole i Polkomtela

Motywuje do ustanawiania najwyższych standardów, buduje zaufanie stron kontraktu i, co równie istotne, jego ranga w środowisku rynku usług finansowych rośnie, o czym świadczy zdecydowanie większa niż w pierwszej edycji liczba nominowanych. CESSIO – bo o nim mowa – to laur, którym wierzyciele wtórni honorują wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Po raz drugi laureatów CESSIO wyłoniono w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Solidny wzrost zysku i wysoka efektywność

pko.bp.01.400x268W III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 873,4 mln złotych zysku netto, o 16,1 proc. więcej r/r oraz o 2,1 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 21,6 proc. r/r oraz o 2 proc. kw./kw. do 1979 mln zł, wynik z tytułu prowizji i opłat ukształtował się na wysokim poziomie 727 mln zł. W III kwartale w stosunku do poprzedniego spadła wartość odpisów – wyniosła 475,2 mln, a koszt ryzyka poprawił się o 0,2 pp. r/r, osiągając poziom 1,09 proc. Tradycyjnie na bardzo wysokim poziomie ukształtowała się dochodowość i efektywność działania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia | Z rynku finansowego

Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?

konferencja02.400xEFPA Polska zorganizowała panel pod tytułem: Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?

Dyskusję poprowadził Pan Maceiej Samcik z Gazety Wyborczej, a dyskutowali Włodzimierz Grudziński, Doradca Prezesa ZBP, Barbara Stęchły, Dyrektor, Bankowość Prywatna, Raiffeisen Bank SA, Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy, ZBP, Piotr Słodowicz, EFPA EFP, mbank SA oraz Maciej Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Polaków stać na emeryturę, ale o tym nie wiedzą

emeryci.02.400x267Zaledwie 8 proc. aktywnych zawodowo Polaków oszczędza dodatkowo na emeryturę – wynika z najnowszego badania „Barometr Nordea”, przeprowadzonego przy współpracy z firmą badawczą TNS Polska. Na ten cel przeznaczają średnio 229 zł miesięcznie. Z kolei znakomita większość rodaków, która nie oszczędza, deklaruje, że mogłaby na ten cel przeznaczyć tylko nieco mniej – bo średnio ok. 196 zł  miesięcznie1.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Komunikat z 232. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 r.

knf.01.400x2671. W dwieście trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów.
CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Lokaty – w poszukiwaniu prawdziwego zysku

„Najwyższy zysk” to fraza, która atakuje nas niemal z każdej reklamy lokat bankowych. Jednak po uważnym wczytaniu się w warunki umowy okazuje się zazwyczaj, że aby uzyskać korzystne oprocentowanie, należy spełnić całe mnóstwo dodatkowych warunków. Atrakcyjność oferty wydaje się wątpliwa… Czy produkty depozytowe wciąż jeszcze mogą się nam opłacać? W którym banku najlepiej założyć lokatę lub konto oszczędnościowe, aby naprawdę zyskać, a nie stracić?

CZYTAJ WIĘCEJ
Dom sterowany telefonem
Artykuły | Bankowość

BGK i NFOŚiGW premiują kredyty zaciągnięte na poprawę efektywności energetycznej budynków

Nawet 60 tysięcy złotych dotacji otrzymać może inwestor, który zdecyduje się na zbudowanie energooszczędnego domu i sfinansuje budowę bankowym kredytem. Od początku 2013 roku z dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel, przyznawanych w ramach programu priorytetowego „Poprawa Efektywności Energetycznej” skorzystało już 47 osób budujących domy jednorodzinne. Kolejnych 150 wniosków czeka na rozpatrzenie u weryfikatorów – audytorów energetycznych programu, wyłonionych w ramach postępowania kwalifikacyjnego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Od ich oceny zależy czy inwestor otrzyma dofinansowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Przejęcie aktywów Nordea przez PKO Bank Polski

pko.bp.01.400x268Od 1 kwietnia Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego powiększyła się o Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea TUnŻ. Ostateczna łączna kwota za przejęte spółki wyniosła blisko 2,81 mld zł. Portfel kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł będzie refinansowany przez okres 7 lat przez Nordea Bank AB. Pełne zakończenie procesu integracji planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2