SUPERCESSIO dla Credit Agricole i Polkomtela

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Motywuje do ustanawiania najwyższych standardów, buduje zaufanie stron kontraktu i, co równie istotne, jego ranga w środowisku rynku usług finansowych rośnie, o czym świadczy zdecydowanie większa niż w pierwszej edycji liczba nominowanych. CESSIO - bo o nim mowa - to laur, którym wierzyciele wtórni honorują wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Po raz drugi laureatów CESSIO wyłoniono w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego.

Laureaci odebrali pamiątkowe statuetki podczas V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w ostatnich dniach listopada 2014 roku w Warszawie.

Procedura wyboru laureatów CESSIO

Jakość przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych przetargów na sprzedaż wierzytelności oceniali ich nabywcy, czyli wierzyciele wtórni i zarządzający wierzytelnościami, biorący udział w takich przetargach w okresie od 30 czerwca 2013 do 30 czerwca 2014 roku. Oprócz organizacji samego procesu przetargowego, ocenie poddano również takie elementy jak wycena portfela wierzytelności, projekt umowy na jego sprzedaż oraz obsługę posprzedażową. Do lauru CESSIO mogły być nominowane instytucje sprzedające portfele wierzytelności z różnych sektorów rynku finansowego i pozafinansowego, w tym m.in. banki, firmy leasingowe, operatorzy telekomunikacyjni i ubezpieczyciele. – Każda ze zgłoszonych w tegorocznej edycji CESSIO transakcji została oceniona przez wiele podmiotów, co oznacza, że zaangażowanie wierzycieli wtórnych było zdecydowanie większe niż w roku ubiegłym, kiedy to po raz pierwszy przyznawano Laur CESSIO. Nie oznacza to jednak, że łatwiej przyszło Kapitule dokonać wyboru zwycięzców, ponieważ poziom był bardzo wysoki, a średnie ocen bardzo do siebie zbliżone – mówi Bożena Graczyk z KPMG, firmy doradczej, sprawującej merytoryczny nadzór nad przebiegiem głosowania.

Nadesłane zgłoszenia szczegółowo przeanalizowali członkowie Kapituły Lauru, w składzie  której znaleźli się dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej, Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, Bożena Graczyk, Partner w KPMG i reprezentujący inicjatora i organizatora Kongresu i projektu CESSIO Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF – CESSIO stanowi mobilizację do doskonalenia praktyk biznesowych i biznesowych modeli. Jeżeli są już zbudowane solidne podstawy biznesu, a tak jest w przypadku rynku zarządzania wierzytelnościami, to należy szukać i wypracowywać najlepsze praktyki, poprawiające perspektywy rozwoju całego sektora. Stąd moje uznanie dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która wyszła z inicjatywą honorowania wierzycieli pierwotnych. Jednak nie mniej ważny jest udział w tym projekcie firmy doradczej KPMG, która, służąc swoim doświadczeniem, wspomaga tworzenie tych standardów – ocenia Wiceprezes ZBP.

Laureaci CESSIO i SUPERCESSSIO

Wśród instytucji finansowych wyróżnienie trzeciego i drugiego miejsca przypadło odpowiednio Bankowi Handlowemu S.A. w Warszawie oraz Alior Bankowi S.A.. Pierwsze miejsce i SUPERCESSIO Kapituła przyznała Credit Agricole Polska S.A. – bankowi, który w ubiegłym roku w tej swoistej „rywalizacji” także znalazł się w gronie nagrodzonych, – To wyróżnienie potwierdza wzrost jakości naszych procesów sprzedażowych. Od początku ich organizacji – do tej pory zorganizowaliśmy kilkanaście transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności – stawialiśmy na jakość, która przekłada się następnie na jakość obsługi naszych klientów. Ponadto jesteśmy transparentni, przewidywalni dla naszych partnerów – dotrzymujemy zobowiązań – tłumaczy Piotr Sinkiewicz, Dyrektor Pionu Ryzyka Kredytowego Credit Agricole Polska S.A.

W kategorii „sektor pozafinansowy” laurem CESSIO wyróżniono operatorów telefonii komórkowej: trzecie miejsce zajęła spółka Orange Polska S.A., drugie – P4 Sp. z o.o., a na najwyższe uznanie w ocenie wierzycieli wtórnych zasłużył Polkomtel Sp. z o.o.

Opinia o naszej dobrej reputacji w zakresie sprzedaży portfeli obiega rynek, dzięki czemu pojawia się coraz więcej uczestników aukcji. Jestem przekonany, że znaczenie przy wskazaniu Polkomtela jako prymusa w organizacji przetargów miała jakość i kompletność przekazywanych kontrahentom danych na temat oferowanych do zakupu wierzytelności. Myślę, że kluczową rolę odgrywa także obsługa posprzedażowa kontrahentów, czyli wysokie standardy komunikacji z nimi, w tym wszelkich operacji, które dzieją się już po dokonaniu transakcji – uważa Krzysztof Gradzik, Dyrektor Departamentu Aktywacji Bilingu i Windykacji w firmie Polkomtel.

Czemu służy CESSIO?

Pomysł poddawania ocenie jakości przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności przez wierzycieli pierwotnych zrodził się w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w 2013 roku i od tego momentu z powodzeniem jest wcielany w życie. – CESSIO ma na celu promowanie najwyższych standardów przy  przygotowaniu i realizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności. Kto, jeśli nie praktycy rynku, biorący w nich udział, są w stanie rzetelnie ocenić jakość tego procesu? Jestem głęboko przekonany, że honorowanie wierzycieli Laurem CESSIO, prowadzi do wzrostu zaufania między stronami kontraktu, a praktycznie skraca czas przeprowadzania procedury, angażuje mniej zasobów stron, obniża ich koszty, poprawia efektywność cenowo/kosztową. Zapewne poprawa standardów przyczynia się do zwiększenia zainteresowania inwestorów tym rynkiem, utrwala dobre oceny koniunktury i możliwości rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami. Dlatego KPF, przy bardzo cennej deklaracji, złożonej w trakcie Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami przez Pana Prezesa Mieczysława Groszka i merytorycznym wsparciu Związku Banków Polskich rozpoczyna prace nad zbiorem dobrych praktyk w sprzedaży wierzytelności – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Zestawienie nominowanych

Sektor finansowy: Credit Agricole Polska S.A., Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Santander Consumer Bank S.A., Millennium Bank S.A., BZ WBK S.A., Bank BPH S.A., Pekao S.A., Euro Bank S.A., PKO Bank Polski S.A., Nordea Bank Polski S.A.,

Sektor pozafinansowy: Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Cyfrowy Polsat Sp. z o.o., Netia S.A., TU Europa S.A., Grupa Onet S.A., Veolia Polska

Źródło: KPF