Rok dynamicznego rozwoju PKO Banku Polskiego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Rok 2015 upłynął w PKO Banku Polskim pod znakiem realizacji wielu ważnych projektów strategicznych, które stawiają podwaliny pod dalszy dynamiczny rozwój biznesowy. Finalizacja połączenia z Nordeą, rozwój Grupy Kapitałowej, udoskonalanie i wzmocnienie atrakcyjności oferty produktowej - to tylko część pozytywnych zmian wprowadzonych w minionych 12 miesiącach. W efekcie Bank może lepiej i szybciej odpowiadać na potrzeby klientów.

Integracja z Nordeą

W kwietniu 2015 roku zakończył się najważniejszy, a zarazem pierwszy na taką skalę proces, czyli integracja PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska. W ramach ostatniego etapu połączenia, czyli fuzji operacyjnej, przeniesiono dane ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie zarówno systemy transakcyjne, jak i obsługa zostały ujednolicone.

Integracja z Nordeą była najszybciej przeprowadzonym procesem fuzji w Polsce, co potwierdziło wysoką sprawność operacyjną Banku i wysokie kompetencje całej organizacji. W szczytowym momencie w projekt zaangażowanych było około 2 tys. pracowników.

Rozwój bankowości elektronicznej

Od 2015 roku klienci mogą korzystać z pełnej funkcjonalności nowego serwisu bankowości internetowej iPKO. Nowa wersja serwisu jest jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Serwis można dostosować do indywidulanych potrzeb, nadawać nazwy rachunkom, łatwo zarządzać kartami, a przejrzyste zakładki ułatwiają korzystanie z całej gamy oferowanych usług. W iPKO można również jednym kliknięciem skorzystać z kredytu odnawialnego i złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową bez wizyty w oddziale. Planowane jest udostępnienie tej funkcji również w IKO.

Nowa wersja IKO

W listopadzie wystartowała nowa wersja aplikacji bankowości mobilnej IKO, która łączy nowoczesny wygląd z prostotą w obsłudze. Nowy interfejs umożliwia dokonywanie operacji bezpośrednio z głównego ekranu, dostępna jest też opcja spersonalizowania ustawień. Docelowo w kanale mobilnym dostępna będzie pełna funkcjonalność oferty PKO.

Grono korzystających z IKO systematycznie rośnie. Spośród ponad 430 tysięcy jego użytkowników 85 proc. stanowią klienci PKO Banku Polskiego, 10 proc. – klienci Inteligo, zaś 5 proc. to osoby korzystające z portmonetki IKO. Od momentu wdrożenia użytkownicy wykonali 5 mln operacji, założyli prawie 45 tys. lokat mobilnych. Najchętniej wykorzystywane funkcje to przelewy na numer rachunku bankowego i numer telefonu, a także wypłaty gotówki z bankomatów. Dotychczas nową wersję aplikacji aktywowało ponad 180 tys. klientów.

Rozwój bankowości ubezpieczeniowej

Integracja z Nordeą i przejęcie jej kompetencji ułatwiło rozwój w nowych dla Banku obszarach takich jak np. bancassurance. Wcześniej w ramach transakcji przejęcia Grupa PKO Banku Polskiego powiększyła się o spółkę ubezpieczeń życiowych PKO Życie TU, która działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Kolejnym krokiem w realizacji strategii Banku zakładającej rozwój bancassurance przy wykorzystaniu oferty własnych towarzystw było utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych. W marcu Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie ubezpieczeniowej spółki majątkowej PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Nowy zakład będzie działać pod tą samą marką, co spółka ubezpieczeń życiowych – PKO Ubezpieczenia. Uzupełni ofertę o ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe. Uruchomienie operacyjne spółki jest planowane na początek 2016r.

Pilotażowa emisja Banku Hipotecznego

Od ponad roku działa PKO Bank Hipoteczny, którego zadaniem jest m.in. pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Pod koniec roku Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln złotych, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M, z marżą do MidSwap wynoszącą 0,39 proc. Długoterminowy rating dla listów zastawnych PKO BH potwierdzony przez agencję Moody’s kształtuje się na poziomie Aa3, czyli najwyższym możliwym do uzyskania przez polskie papiery wartościowe.

Kontynuacja zagranicznej ekspansji

W październiku zakończył się proces uzyskiwania zgód regulatorów na uruchomienie oddziału korporacyjnego w Niemczech. 7 grudnia 2015 roku PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland rozpoczął działalność operacyjną. W jego ofercie znajduje się szeroka paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych: bankowość transakcyjna (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczna, produkty skarbowe, trade finance oraz kredyty korporacyjne. Otwarcie oddziału w Niemczech jest pierwszym etapem ekspansji zagranicznej PKO do krajów, w których koncentruje się aktywność biznesowa polskich firm.

PKO Bank Polski dla małych i średnich firm

Szeroka oferta PKO dla małych i średnich firm wzbogaciła się w 2015 roku o Pakiet Mobilny, składający się z wielu produktów i usług bankowych dla aktywnych przedsiębiorców. Pakiet zapewnia wszechstronną i nowoczesną obsługę firmowych finansów za pomocą smartfona i aplikacji IKO. PKO Bank Polski pozostaje największym kredytodawcą spośród banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis, z 25-proc. udziałem w rynku. Dodatkowo Bank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę udziału w unijnym programie COSME, którego celem jest pobudzenie akcji kredytowej i inwestycji kapitałowych dla MŚP w Europie.

…i dla dużych korporacji oraz samorządów

W 2015 roku pion korporacyjny działał w nowej strukturze opierającej się na większej specjalizacji. Podział na branże tj: energetyka, paliwa, nowe technologie, budownictwo i finansowanie nieruchomości, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł ciężki i wydobywczy oraz produkcja i handel ułatwia oferowanie skrojonych na miarę produktów. Bank umocnił także pozycję w obsłudze samorządów. Klientami Banku jest osiem miast wojewódzkich: Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, oraz wiele innych ośrodków m.in. Gdynia, Płock, Włocławek, Skierniewice, Piła i Ostrołęka. Udział Banku w zakresie finansowania samorządów kredytami wynosi 20 proc., w zakresie emisji obligacji komunalnych – ponad 40 proc.

Optymalizacja kapitału i silna pozycja kapitałowa

W efekcie wdrożenia inicjatyw w zakresie optymalizacji kapitału, zmniejszył się poziom aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadł łączny wymóg kapitałowy. Pozwoliło to na wzmocnienie siły kapitałowej. Na koniec III kwartału 2015 roku współczynnik wypłacalności wzrósł do 14,5 proc., a Core Tier 1 wyniósł 13,2 proc.

Wysokie bezpieczeństwo Banku potwierdza także niska skala dodatkowego buforu określona przez KNF.

Źródło: PKO Bank Polski