50 największych banków w Polsce 2016: Rok silnych wrażeń – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po latach ekspansji czas na odpoczynek dla sektora. Kumulacja negatywnych czynników zewnętrznych doprowadziła do wyhamowania dynamiki, szczególnie jeśli chodzi o wyniki finansowe. Zyski większości banków były w 2015 r. gorsze niż rok wcześniej, a perspektywy na 2016 r. są mgliste i raczej nie napawają optymizmem. W otoczeniu sektora działo się tyle, że niemiłymi niespodziankami obdarować można by całą dekadę.
UWAGA:

 Nowe wydanie Rankingu “50 największych banków w Polsce 2017″ Miesięcznika Finansowego BANK znajduje się tradycyjnie w czerwcowym wydaniu pisma:

BANK 2017/06

w tym również artykuł z głównymi tabelami: 50 Największych Banków w Polsce 2017: Z uśmiechem pod wiatr – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

XXI edycja i 21 banków – tym razem podwójne oczko. Liczebność nie zawsze jest decydująca, a omawiana reprezentacja sektora to zdecydowana większość jego aktywów. Ostatnie lata to dla polskiej bankowości postępująca konsolidacja. Praktycznie co roku dochodzi do łączenia banków, stąd też ich lista jest znacznie krótsza niż jeszcze kilka lat temu. 2015 r. był ostatnim bez podatku bankowego i na tym praktycznie można zakończyć wymienianie pozytywnych zjawisk, jakie miały miejsce w sektorze w ubiegłym roku.

Ruch jednostajnie opóźniony

O ile jeszcze w 2014 r. notowano 14% wzrostu aktywów, to rok później dynamika sięgnęła „jedynie” 6,4% (dla 20 banków, bez Santandera ujętego już w wynikach BZ WBK). Ubiegły rok był trochę nietypowy, gdyż w poprzednich latach dynamika sumy bilansowej była niższa:

wzrost o 7,7% w 2013 i 1,2% w 2012 r. Poziom sumy bilansowej na koniec 2015 r. osiągnął 1 359 mld zł. Największe jej wzrosty to wynik fuzji – połączenie BGŻ z BNP Paribas dało w efekcie 61,4% wzrost aktywów, a Aliora z Meritum przyniosło 32,6% wzrostu. Liderami wzrostu organicznego okazały się: Volkswagen Bank Polska – 31,1% i Idea Bank – 25,2%. W 2015 r. pozycje poszczególnych banków na tle całego sektora prawie się nie zmieniły (patrz 1. – kolejność według aktywów w latach 2014-2015). Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pocztowy zanotowały w 2015 r. największy spadek poziomu sumy bilansowej.

Kolejność siedmiu największych banków według poziomu sumy bilansowej jest identyczna jak przed rokiem, pozycja lidera niezagrożenie przypada PKO Bankowi Polskiemu, który znacząco zwiększył dystans do drugiego w zestawieniu Pekao S.A. m.in. dzięki fuzji z Nordea Bankiem, która miała miejsce w 2014 r. Podczas gdy lider, PKO Bank Polski, urósł w 2015 r. o 7,3%, to Pekao odnotował wzrost o 0,7%. Największe banki z kolejnych pozycji osiągnęły kilkuprocentowe wzrosty. W 2015 r. niemal 20% banków notowało spadek poziomu sumy bilansowej. Perspektywa na rok 2016 i następne lata jest mocno niepewna, z jednej strony wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe i wyższe dochody gospodarstw domowych (choćby z tytułu wypłat 500 zł miesięcz nie na dziecko), a z drugiej dodatkowe koszty z tytułu każdej pożyczonej złotówki. Czy wygra optymizm, czy raczej postawa zachowawcza, a może będzie za mało kapitałów, aby pożyczać? No właśnie, kapitały własne banków – rosły one dynamiczniej niż aktywa. Tempo ich wzrostu sięgnęło w 2015 r. 9,7% i było wyższe niż rok wcześniej, kiedy to rosły one o 7%. Dynamika zmian kapitału była bardzo zróżnicowana, i to nie tylko w bankach, które łączyły się w ubiegłym roku. O ponad 30% zwiększyły się kapitały Idea Banku oraz Credit Agricole Banku Polska i to byli liderzy wzrostu organicznego. Pozytywnym elementem jest to, że znakomita większość banków notowała zwiększenie poziomu kapitałów własnych do liczenia współczynnika wypłacalności. Jest to dobry punkt wyjścia do tego, co się będzie działo w 2016 r. – podatek od aktywów bankowych uszczupli spadające zyski i baza do budowy pozycji kapitałowej będzie w najbliższych latach gorsza niż dotychczas. Więcej informacji o poziomie aktywów i kapitale własnym poszczególnych banków uczestniczących w rankingu zamieszczamy w 1.

Trudno, coraz trudniej

W 2014 r. w analizowanej przez nas grupie banków przychody obniżyły się o 2,5%, a w 2015 r. spadek się pogłębił i sięgnął 4,4%. Standardem stały się w ubiegłym roku przychody niższe niż w 2014 r., z grona większych banków (oprócz tych, które w 2015 r. połączyły się z innymi) jedynie BZ WBK notował zwiększenie tej pozycji. Wśród banków mniejszych, zajmujących dalsze pozycje, wzrost zanotowały Idea Bank i Volkswagen Bank. Podobnie jak w 2014 r., pozycja banków jest tu niezwykle stabilna.

Najwyższy poziom przychodów w całym sektorze bankowym w 2015 r. uzyskał PKO Bank Polski, notując w tym czasie ich 8,5- proc. spadek. Na pozycję drugą z trzeciej w ubiegłorocznym rankingu awansował BZ WBK z 8-proc. wzrostem przychodów. Pozycja trzecia przypadła tym razem Bankowi Pekao, który odnotował 9-proc. spadek przychodów. Największy ich spadek zanotował Bank BPH, który w 2015 r. stracił ponad 1/5 przychodów. Znacząca grupa banków notowała przychody o ponad 10% niższe niż rok ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI