Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA

We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA.

Profesor Jan Winiecki był wybitnym nauczycielem akademickim, wychowawcą i wzorem dla wielu pokoleń ekonomistów. Jego odejście to wielka strata dla nauki polskiej i środowiska bankowego.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. PKB zwiększył się o 3,6% (tj. o 0,3 pkt. proc.) niż rok wcześniej oraz o 0,2 pkt. proc. więcej, niż prognozowano w ustawie budżetowej. Do budżetu państwa wpłynęło 289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł i był o prawie 15% (7,3 mld zł) niższy od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. Podatek od towarów i usług (VAT) dał budżetowi 123 mld 120,7 mln zł, a więc więcej o 1 mld 819,7 mln zł (o 1,5%) od kwoty zapisanej w znowelizowanym budżecie. Na obsługę długu krajowego wydano 19 mld 433,5 mln zł, co oznacza, że wydatki te były niższe o 1,3% od planowanych. Obsługa zadłużenia zagranicznego pochłonęła 9 mld 735,5 mln zł wobec zaplanowanych 9 mld 818 mln zł. PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w tzw. szybkim szacunku PKB.

Agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną. Wśród przyczyn takiej oceny agencja wymieniła m.in. fiskalne ryzyka związane ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządową intencję obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o wydatki, agencja wskazała m.in. na świadczenia na dzieci (w ramach Programu Rodzina 500+), podkreślając, że podniosą one wydatki bieżące o ok. 17 mld zł w 2016 r. (0,9%. PKB) i 23 mld zł w 2017 r. (1,1% PKB).

TRANSAKCJE

PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – FIIK) podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI