Fitch Ratings pozytywnie ocenia największe europejskie banki

Fitch Ratings pozytywnie ocenia największe europejskie banki
Fot. stock.adobe.com / vacant
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Sytuacja największych banków europejskich jest wystarczająco mocna, by mogły sprostać niekorzystnym perspektywom gospodarczym i różnym ryzykom, które mogą się w najbliższym roku pojawić – twierdzi Fitch Ratings w nowym raporcie.

Oceniane 20 duże banki miały dobre wyniki w pierwszej połowie 2023 r. Jednak w drugiej połowie roku  zaczęły napotykać na wiele niekorzystnych zjawisk, takich jak wyższe koszty operacyjne i koszty finansowania oraz rosnące rezerwy z tytułu utraty wartości kredytów.

Większość z 20 dużych banków uwzględnionych w najnowszym kwartalnym raporcie Fitch odnotowała w I półroczu znacznie wyższe wskaźniki zysku operacyjnego w stosunku do aktywów ważonych ryzykiem niż średnio w latach 2019–2022.

Wyjątkami były banki francuskie, których koszty depozytów rosły szybciej ze względu na powszechność oszczędności regulowanych oraz UBS, na którego wyniki wpłynęło przejęcie  Credit Suisse.

Banki wobec spadku stóp procentowych

Najwyższy wskaźnik zysk/aktywa ważone ryzykiem miał wśród badanych przez Fitch banków Unicredit – 4,9%, co było znaczną poprawą w stosunku do średniej z lat 2019-2022, gdy wskaźnik ten wynosił niewiele ponad 1%.

Na kolejnych miejscach znalazły się Nordea, HSBC i NatWest Group. Najniższe wskaźniki w I półroczu miały UBS (0,7%), francuska Groupe BPCE, Societe Generale i BNP Paribas . 

Banki będą w dalszym ciągu czerpać korzyści z wysokich stóp procentowych, jednak marże odsetkowe netto raczej nie wzrosną ze względu na stopniowy spadek depozytów klientów w całym sektorze oraz prawdopodobny koniec podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, wolniejszy wzrost kredytów i słabsze perspektywy makroekonomiczne.

Pogorszy się jakość kredytów

Zróżnicowanie zasobów depozytowych pomogło ograniczyć odpływ depozytów i pomogło w utrzymaniu płynności przez banki. Wskaźniki jakości aktywów pozostały stabilne, ale trzeba pamiętać, że zacieśnienie polityki pieniężnej, które trwa od ponad roku wpływa na gospodarkę realną z opóźnieniem.

Średni wskaźnik kredytów z utratą wartości w końcu czerwca 2023 r. wyniósł 2,4%, przy czym najwyższe wskaźniki 3–4% miały banki z Europy Południowej lub z ekspozycją na rynki wschodzące.

Fitch przewiduje, że jakość aktywów pogorszy się w drugiej połowie 2024 r., szczególnie w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansów konsumenckich i portfeli nieruchomości komercyjnych.

Oczekuje jednak jedynie umiarkowanego wzrostu bezrobocia, co powinno pozytywnie wpływać na jakość aktywów. Średnie odpisy z tytułu utraty wartości banków powinien pozostać niskie w porównaniu ze średnimi historycznymi.

Źródło: BANK.pl