Kolekcjoner

Aukcja sztuki
Artykuły | Z rynku finansowego

Dlaczego w Europie rynek kredytów zabezpieczonych dziełami sztuki jest słabo rozwinięty?

W ciągu 10 ostatnich lat wartość majątku osób, które posiadają co najmniej milion dolarów podwoiła się, podczas gdy rynek sztuki wzrósł nominalnie zaledwie o 9 proc. Nie oznacza to, że kolekcjonerzy i zarządzający majątkami nie chcą lokować kapitału w sztukę. Aż 81 proc. kolekcjonerów oczekuje, że zarządcy ich aktywów zaoferują im tę formę lokaty. Tych drugich natomiast powstrzymuje brak możliwości jasnej oceny ryzyka, uniwersalnych regulacji prawnych oraz niska płynność.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1