Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o Roku Edukacji Ekonomicznej 2024
Kazimierz Kleina | RRE 2024
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu inauguracji Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 rozmawialiśmy z senatorem Kazimierzem Kleiną, Przewodniczącym senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

W przekonaniu senatora Kazimierza Kleiny – Rok Edukacji Ekonomicznej nie będzie jednorazowym wydarzeniem. Będzie to stała edukacja młodego i starszego pokolenia Polaków.

Jednak dla niego szczególnie ważna jest edukacja ekonomiczna najmłodszych. Uważa, że doskonałą metodą uczenia przedsiębiorczości, rozumienia zasad ekonomii jest upowszechnianie wśród młodzieży Szkolnych Kas Oszczędności.

SKO, w jego opinii, zachęcają do oszczędzania, są istotnym element przygotowującym do dorosłego życia, w którym przydatne będą umiejętności związane z umiejętnym gospodarowaniem własnymi pieniędzmi.

Czytaj także: Prezes GPW o działalności edukacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zalety edukacyjne spółdzielczości

Chciałby też w Roku Edukacji Ekonomicznej i w latach następnych przekonywać młodych ludzi do idei spółdzielczości.

„Sama spółdzielczość jest istotnym elementem wspólnotowego działania, w sumie ekonomicznego działania, bez względu na to czym się spółdzielnia zajmuje” – mówił senator Kazimierz Kleina i dodał:

„Spółdzielnie uczniowskie mogłyby praktycznie uczyć wspólnego działania, pokazywać jak praktycznie rozwiązywać różne problemy gospodarcze i finansowe.”

Czytaj także: W jakim wieku należy rozpoczynać edukację ekonomiczną?

SKO i spółdzielczość w erze smartfonów

Zaznaczył jednak, że zarówno SKO, jak i spółdzielnie uczniowskie nie powinny działać wg modelu sprzed 20-30 lat, ale powinny być dostosowane do współczesnych czasów, kiedy młodzież jest przyzwyczajona do korzystania z cyfrowych narzędzi, zdalnych kontaktów, bankowości mobilnej.

„To jest oczywiste, że nie będzie już Szkolnych Kas Oszczędności na wzór tych, jakie były 40 czy 50 lat temu. Dzisiejszy świat całkowicie się zmienił, ale problem związany z oszczędzaniem, zarządzaniem swoimi pieniędzmi, a także działaniem we wspólnocie jest aktualny także dzisiaj” – tłumaczył Kazimierz  Kleina zaznaczając, że obecnie idea spółdzielczości może być bardzo atrakcyjna.

W tym kontekście podał jako przykład banki spółdzielcze. Mogą one zainteresować młodych ludzi ekonomią i finansami.

Czytaj także: Jak ważna jest edukacja ekonomiczna dla rynku kapitałowego?

Źródło: BANK.pl