Senat

konopie indyjskie na tle flagi USA
Cyberbezpieczeństwo

Problemy amerykańskich banków z legalnym rynkiem marihuany

Istnieje teoretyczna szansa na wypełnienie luki między prawem stanowym a federalnym w USA w zakresie zapewnienia osłony bankom dla ich współpracy z biznesem konopnym. Niemal dekadę trwa wysiłek, aby ułatwić amerykańskim firmom zajmującymi się legalnie konopiami indyjskimi dostęp do systemu bankowego. Kompromis może zostać osiągnięty do końca roku, pisze Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu ZBP w Zespole ds. współpracy międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
bank, węgiel
Artykuły | Cyberbezpieczeństwo

ZBP o kwestiach bankowych zapisanych w ustawie o dopłatach do zakupu węgla

Zapisy dotyczące wprowadzenia możliwości przejmowania banków przez instytucje niebankowe umieszczone w ustawie o jednorazowej dopłacie do zakupu węgla w celu wsparcia obywateli można różnie interpretować, powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas lipcowej konferencji prasowej ZBP. Dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP określił jako skandaliczne wprowadzanie tak istotnych poprawek przy okazji przyjęcia tej ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Figurki przedstawiające emerytów
Mój plan emerytalny

Senat chce wejścia w życie noweli o PPE, IKE oraz IKZE o miesiąc później, od 1 lipca

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), m.in. przesuwając termin wejścia w życie większości nowych przepisów o miesiąc – na 1 lipca 2022 r. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
Z rynku finansowego

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Senat wprowadził poprawki do noweli o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, usuwając m.in. przepisy przesuwające na 1 stycznia 2032 roku obowiązek spełnienia przez SKOK-i wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Z nowelą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4