Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowe rocznice

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowe rocznice
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
7 września 2023 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Z inicjatywą, wystąpiło pięć największych organizacji społecznych realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej, zawierając porozumienie w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są: Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Na 2024 r. przypada pięć szczególnych rocznic dla historii gospodarczej Polski tj. 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego, 100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka pt. „Bankructwo Małego Dżeka” – książki, która była jednym z pierwszych powszechnych podręczników wiedzy ekonomicznej dla uczniów w polskich szkołach.

Senat o edukacji ekonomicznej Polaków

Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego.

Senatorowie chcieli w ten sposób docenić, poczynione na przestrzeni ostatnich 100 lat, wysiłki tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie wiedzy z tego obszaru.

Kierując się słowami Władysława Grabskiego: Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego, chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – napisano w uchwale.

2024 REE, Senat
Źródło: WIB

2024 Rok Edukacji Ekonomicznej

Inicjatywa od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest ponad 700 deklaracji poparcia tej idei, jakie wyrazili przedstawiciele różnych środowisk.

Wśród nich znajdują się m.in. szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli, uczelnie, organizacje pozarządowe, media, banki i instytucje sektora finansowego oraz nauczyciele, przedstawiciele świata nauki i wykładowcy akademiccy, harcerze, przedsiębiorcy i samorządowcy.

– Jesteśmy przekonani, że przez najbliższe miesiące i cały przyszły rok, edukacja ekonomiczna będzie obecna w agendzie ważnych spraw dla przyszłości Polski, zaś sama uchwała Senatu RP wpłynie na wzmocnienie i dalszy, dynamicznych rozwój działań w tym obszarze, podejmowanych przez instytucje publiczne oraz sektor organizacji pozarządowych – powiedział Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024 oraz Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

2024 REE partnerstwo
Źródło: WIB

Więcej informacji o Roku Edukacji Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej: www.ree2024.pl

Źródło: BANK.pl