Rok Edukacji Ekonomicznej coraz bliżej

Rok Edukacji Ekonomicznej coraz bliżej
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na początku stycznia 2024 r. rozpoczyna się Rok Edukacji Ekonomicznej – ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Z inicjatywą wystąpiło pięć największych organizacji społecznych, realizujących pozaformalną działalność edukacyjną w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej. Porozumienie zostało zawarte przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację GPW, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Rodziny Czepczyńskich oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Ta decyzja jest wyrazem zobowiązania do rozwijania świadomości ekonomicznej w społeczeństwie i wsparcia dla szeroko zakrojonych działań edukacyjnych w nadchodzącym roku.

Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, dostrzegając kluczową rolę, jaką odgrywa edukacja z dziedziny ekonomii – jest to istotny element zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w efektywnym budowaniu rozwoju i wzmacnianiu potencjału gospodarczego państwa.

Decyzja o ustanowieniu jest formą docenienia wysiłków tysięcy osób i instytucji, które na przestrzeni ostatnich 100 lat angażowały się w popularyzowaniu i przekazywanie ważnej wiedzy z zakresu ekonomii.

Rok Edukacji Ekonomicznej to także ważne wsparcie dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych – Biznes i zarządzanie – oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

W ramach REE planowane są m.in. ogólnopolskie lekcje online prowadzone przez czołowe postacie ze świata nauki, seminaria tematyczne, wystawa okolicznościowa o historii edukacji ekonomicznej, konkursy.

Wybrane wydarzenia planowane w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024:

• 11 stycznia 2024 r. – inauguracja obchodów w Senacie RP;

• 19 marca 2024 r. – prezentacja wyników badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024”;

• 20-21 marca 2024 r. – VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości;

• październik 2024 r. – Dzień Edukacji Finansowej;

• styczeń 2025 r. – podsumowanie inicjatywy.

Czytaj także: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 – wyjątkowa inicjatywa, wyjątkowe rocznice

Pięć ważnych rocznic historii gospodarczej Polski

Rok 2024 nie jest przypadkowy dla tej inicjatywy – na przestrzeni nadchodzących miesięcy będzie miało miejsce pięć szczególnych rocznic dla historii gospodarczej Polski, tj.:

100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego,

100-lecie powstania polskiego złotego,

100-lecie powstania Banku Polskiego,

100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka pt. „Bankructwo Małego Dżeka” – książki, która była jednym z pierwszych powszechnych podręczników wiedzy ekonomicznej dla uczniów w polskich szkołach.

– Tych pięć kamieni milowych stanowi fundamenty współczesnej gospodarki Polski, a Rok Edukacji Ekonomicznej będzie okazją do przypomnienia, jak duże znaczenie miały dla naszej obecnej rzeczywistości.

Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP

Według badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” – prawie 40 proc. respondentów polega w zakresie pozyskiwania wiedzy z obszaru finansów i ekonomii na instytucjach sektora finansowego i bankach.

To pokazuje, jak ważna jest nasza rola jako sektora w budowaniu świadomego ekonomicznie społeczeństwa – powiedział Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Polski Związek Faktorów przystąpił do inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

„Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW wynika, że wzrasta świadomość na temat edukacji ekonomicznej i chęć dbania o finanse w perspektywie długoterminowej.

Aż 46 proc. ankietowanych wskazuje na konieczność większego interesowania się wiadomościami gospodarczymi. Co więcej, aż 1/3 Polaków przyznaje, że pierwszoplanowym problemem jest zbyt mała wiedza o inwestowaniu, a 44 proc. wskazuje na to również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Badani ocenili swoją wiedzę w zakresie finansów i ekonomii średnio na 2,88 (w 5-cio stopniowej skali). 30 proc. z nich uznaje swoją wiedzę za bardzo i raczej małą, zaś prawie 1/3 jako dużą i bardzo dużą.

– Przez najbliższe miesiące i cały przyszły rok edukacja ekonomiczna będzie obecna w agendzie ważnych spraw dla przyszłości Polski.

Uchwała Senatu RP stanowi kluczowy impuls do wzmocnienia oraz dynamicznego rozwoju działań w tym obszarze, podejmowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor organizacji pozarządowych – podkreślił Waldemar Zbytek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego REE 2024 oraz prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Inicjatywy zgłoszone do realizacji w ramach REE

Organizatorzy Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 planują realizację swoich standardowych zadań statutowych w obszarze edukacji ekonomicznej.

Każdy podmiot zainteresowany włączeniem się w obchody, może zgłosić własną inicjatywę ukierunkowaną na podnoszenie poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa lub popularyzację dorobku polskiej myśli ekonomicznej poprzez formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie internetowej www.ree2024.pl.

Aktualna lista inicjatyw zgłoszonych do realizacji w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej dostępna jest w zakładce „Inicjatywy Roku Edukacji Ekonomicznej”.

Źródło: BANK.pl