Prezes URE o rachunkach za prąd w drugiej połowie 2024 roku

Prezes URE o rachunkach za prąd w drugiej połowie 2024 roku
Rafał Gawin. Źródło: URE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie, czytamy w komunikacie prasowym Urzędu Regulacji Energetyki (URE) .

Do końca czerwca ‘24 odbiorców indywidualnych obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawodawcę[1] poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu).

Zgodnie Ustawą o bonie[2], w drugiej połowie 2024 roku cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Składowe rachunku za energię

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu).

Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca ’24 zostanie odmrożony, co oznacza że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh.

Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie 2024 roku zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 roku dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę).

Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiła 0 zł.

Prezes URE o odmrażaniu cen sprzedaży energii

– Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych.

Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną – powiedział Rafał Gawin, prezes URE.

– Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz – dodaje.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Ceny Energii | Prąd nasz powszedni

Rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym 2024

Kształtowanie się składników rachunku za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w latach 2022 – 2024 (zł/MWh). Ceny nie zawierają podatku VAT i akcyzy:

wykres 1 ceny energii URE
Źródło: URE

Powyższe oznacza, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie. Jak to policzyć i z czego to wynika?

Uproszczone wyjaśnienie prezentujemy na grafice.

Symulacja miesięcznej zmiany netto na rachunku gospodarstwa domowego (które średniorocznie zużywa 2 MWh prądu) od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.:

grafika ceny energii 2024, URE
Źródło: URE

Wskazany powyżej wzrost netto 27,46 zł, w wartościach brutto wynosi 33,8 zł/m-c.

Jednocześnie blisko 90 proc. odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh.

Dla gospodarstw domowych o takich zużyciu miesięczny wzrost rachunku nie przekroczy 30 zł brutto.

Bon energetyczny dla gospodarstw domowych o niższych dochodach

Również od 1 lipca ustawodawca wprowadził nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne – Bon energetyczny. Wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

400 zł dla dwu-trzyosobowych,

500 zł dla cztero-pięcioosobowych,

600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania domów otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z faktu, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

***

Taryfy zatwierdzane przez Regulatora są cenami bez VAT i akcyzy.

W Polsce jest 16,9 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2022 roku wynosiło 2 MWh.

Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 88 proc. odbiorców z grup G (ok. 14,8 mln). Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 MWh.

Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 MWh.

***

[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 poz. 2760).

[2] Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024, poz. 859).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE