Presja regulacyjna wymaga reakcji sektora bankowego

Presja regulacyjna wymaga reakcji sektora bankowego
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP wskazał podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) na nasilające się tendencje populistyczne, wspierane sygnałami jakie płyną z Europy. W efekcie KNF i UOKIK, temperujące dotąd inicjatywy legislacyjne, premiujące postawy roszczeniowe klientów banków − zachowują się biernie.

#JerzyBańka: Skrócony termin przedawnienia z 10 do 6 lat, przy braku możliwości dochodzenia zadośćuczynienia po upływie tego terminu sprawia, że państwo i jego organy faworyzują dłużnika kosztem wierzyciela #BankiSpółdzielcze #ZBP #BankowośćSpółdzielcza #ZmianyPrawa

Tzw. małe TSUE − tak mec. Jerzy Bańka określił orzeczenie z dnia 11 września 2019 roku odnoszące się do art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, nakazującego zwrot części kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu − rozciąga ten obowiązek na jednorazowe koszty stałe, związane z badaniem zdolności kredytowej.

Skala zjawiska to blisko 60 proc. kredytów spłacanych przed terminem. Może to oznaczać wydatek nawet rzędu 4 mld złotych.

Osobną kwestią jest efektywna stopa procentowa i okres wsteczny od orzeczenia TSUE, uprawniający do dochodzenia roszczeń.

Zwrot z urzędu czy na wniosek?

Nie ulega kwestii, że przywołane orzeczenie rodzi obowiązek informacyjny po stronie banków. Z kolei inne orzeczenie TSUE, z 28 listopada 2018 roku utrudnia dochodzenie roszczeń na podstawie wyciągu z ksiąg banku. To wymaga nowego podejścia procesowego.

Natomiast wyrok TSUE z 13 września 2018 roku wskazuje wyraźnie, że nie może być wydany nakaz zapłaty z weksla w oparciu o jego kontrolę formalną, co osłabia walor abstrakcyjny tego instrumentu.

Zmiany w Kodeksie

Także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego utrudniają realne dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym i upominawczym. Wniesienie sprzeciwu prowadzi do umorzenia nakazu i generuje konieczność wszczęcia postępowania procesowego.

 Skrócony termin przedawnienia z 10 do 6 lat, przy braku możliwości dochodzenia zadośćuczynienia po upływie tego terminu sprawia, że w praktyce państwo i jego organy, by wymienić RPO − faworyzują dłużnika kosztem wierzyciela.

Rośnie, skutkiem liberalizacji prawa, liczba upadłości konsumenckich. Wzrost postaw roszczeniowych  tzw. frankowiczów może sprawić nasilenie oczekiwań pozostałych grup kredytobiorców.

Pojawia się więc szereg niewiadomych. − Jeśli nie chcemy generować kolejnych strat wzmocnić trzeba komunikację z klientem, otoczeniem instytucjonalnym i wesprzeć zaplecze prawne w sektorze i każdym banku z osobna. O to proszę i apeluję − zakończył swoje wystąpienie mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP. 

Źródło: aleBank.pl