Wierzyciele

Napis dług na tle smutnej kobiety z kartami kredytowymi
Firma | Odpowiedzialne finanse

Czy mniejsze wierzytelności będą praktycznie nie do odzyskania w wyniku kolejnych zmian legislacyjnych?

Wzmacnianie pozycji dłużników z jednoczesnym pokrzywdzeniem wierzycieli ma w polskim prawie dość długą tradycję, i wiele wskazuje na to, że rodzimi decydenci nie powiedzieli w tej kwestii jeszcze ostatniego słowa. Tak przynajmniej można odebrać zapowiedzi podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych. Czy już niedługo dopisanie nierzetelnego dłużnika na tzw. czarną listę będzie znacznie trudniejsze?

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo BIG InfoMonitor
Firma

BIG InfoMonitor: opóźnienia w płatnościach to trwałe zjawisko w polskiej gospodarce

Prawie 7 na 10 firm informuje, że doświadczało w zeszłym roku opóźnień płatności o ponad 60 dni. Co czwarta firma MŚP wie już, że choć towar z magazynu wyjechał i usługi zostały wykonane, to wszystkich zobowiązań z 2021 r. ich klienci nie uregulują – pokazuje cykliczne badanie wykonywane na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przez Instytut Keralla Research.

CZYTAJ WIĘCEJ
Konfederacja Lewiatan - logo
Firma

Czy państwo tworzy raj dla nieuczciwych dłużników?

W ciągu ostatnich kilku lat do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje, które zaburzają równowagę pomiędzy wierzycielami, a dłużnikami. Ułatwiają one m.in. unikanie spłaty zadłużenia przez nieuczciwych dłużników. Niektóre z nich nie tylko szkodzą wierzycielom, ale i uczciwym dłużnikom – przekonują BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, ZPP i Związek Rzemiosła Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Z rynku finansowego

Postępowania windykacyjne napędzają obroty operatorów pocztowych

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że w II kwartale 2021 roku wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez jego członków wyniosła 137,6 mld zł . Swój udział mają w niej wierzytelności sektora finansowego, przedsiębiorstw oraz konsumentów. Ich liczba sięga setek tysięcy sztuk, co dla firm windykacyjnych oznacza bardzo wysoką liczbę spraw do monitowania. Kontakt z dłużnikami często prowadzony jest w formie korespondencji listowej, co sprawia, że branża windykacyjna jest dziś jednym z największych nadawców, wpływając na kształt całego rynku pocztowego, czytamy w komunikacie Speedmail.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Pogoda jest dla dłużników, dla wierzycieli są prognozy złe… Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

W polskim systemie prawnym od pewnego już czasu mamy do czynienia z rosnącym uprzywilejowaniem dłużnika przy jednoczesnym pokrzywdzeniu wierzyciela. Ta asymetria regulacyjna w zdecydowanej większości nie stanowi konsekwencji implementacji rozwiązań unijnych, tylko działań legislacyjnych, podejmowanych na szczeblu krajowym. Taki wniosek płynie z ostatniej debaty tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, moderowanej przez wiceprezesa ZBP, dr. Tadeusza Białka.

CZYTAJ WIĘCEJ
dłużnik, wierzyciel
Finanse osobiste

Czy będą zmiany w egzekucji komorniczej z płacy minimalnej?

Dynamiczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich kilku lat i perspektywa jego dalszej podwyżki stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla wierzycieli. Płaca minimalna szybko rośnie, ale nadal jest wyłączona spod zajęcia. Z problemu tego zdaje sobie sprawę resort sprawiedliwości, który nie wyklucza stosownych zmian w obowiązujących regulacjach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Firma | Prawo i regulacje

Nadmierna ochrona dłużnika szkodzi gospodarce

Sukcesywne zwiększanie prawnej ochrony dłużnika doprowadziło do radykalnego osłabienia pozycji wierzyciela, a regulacje wprowadzane w związku z przeciwdziałaniem konsekwencjom COVID-19 dla gospodarki dodatkowo pogłębiły tę asymetrię – podkreślali uczestnicy konferencji naukowej zatytułowanej „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”. Prelegenci apelowali, by działania legislacyjne uwzględniały także i ochronę wierzycieli przed nadużyciami, popełnianymi przez dłużników. Konferencja była zorganizowana przez Izbę Komorniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis: uwaga, brak płynności finansowej
Firma

Warto sprawdzić czy firma ma już problem z płynnością finansową, jest co najmniej pięć znaków ostrzegawczych

Prosisz o dłuższe terminy płatności swoich kontrahentów? Jesteś zmuszony do podnoszenia cen swoich produktów i usług? Zauważasz, że przez zaległe płatności nie jesteś traktowany jako wiarygodny partner biznesowy? Zostałeś zmuszony do redukcji zespołu i nie masz środków ma rozwój? Jeśli przynajmniej na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to prawdopodobnie Twoja firma ma problemy z płynnością finansową lub czeka ją taki scenariusz ‒ oceniają eksperci Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Trudne czasy dla wierzycieli. Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020

Wśród kluczowych problemów polskiej bankowości spółdzielczej, które były omawiane podczas drugiego już webinarium zorganizowanego w ramach Forum Liderów Banków Spółdzielczych, nie mogło zabraknąć prawnych uwarunkowań dochodzenia roszczeń przez banki i restrukturyzacji zaległych zobowiązań. Panel poświęcony tej tematyce poprowadził dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości
Firma

Propozycja ograniczenia praw wierzycieli uderza w obrót gospodarczy

Rada Przedsiębiorczości uważa, że przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którymi zajmuje się Parlament, stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. W jej opinii projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług – nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo BIG InfoMonitor
Firma | Gospodarka

Długi i wierzytelności w czasie Covid-19, o czym warto pamiętać?

Pandemia koronawirusa, reakcje konsumentów polegające na pozostaniu w domach, faktyczne zamknięcie lub ograniczenie działalności wielu przedsiębiorstw na pewno przyczynią się do powstania zatorów płatniczych. O problemach przedsiębiorców, którzy nie mogą doczekać się płatności od swoich kontrahentów lub sami mają kłopoty z regulowaniem zobowiązań rozmawiamy z Haliną Kochalską rzecznikiem Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Bankowość spółdzielcza | Prawo i regulacje

Presja regulacyjna wymaga reakcji sektora bankowego

Mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP wskazał podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2020 (23-24 stycznia) na nasilające się tendencje populistyczne, wspierane sygnałami jakie płyną z Europy. W efekcie KNF i UOKIK, temperujące dotąd inicjatywy legislacyjne, premiujące postawy roszczeniowe klientów banków − zachowują się biernie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kobieta trzymająca telefon i rachunek
Finanse osobiste

Czym różni się monit z banku od wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej

Monit to nic innego jak przypomnienie, że minął ustalony termin, w którym przysłowiowy Kowalski powinien wywiązać się ze swojego zobowiązania finansowego – zapłacić rachunek za telefon, czynsz za mieszkanie, ratę kredytu mieszkaniowego czy mandat. Wierzyciele, którymi mogą być zarówno firmy telekomunikacyjne, energetyczne, banki, instytucje pożyczkowe, urzędy miejskie czy gminne – upominając się o spłatę długu wobec nich – mogą wysłać takich przypomnień nawet kilka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna trzymający pusty portfel
Finanse osobiste

Czy można zatrzymać egzekucję komorniczą?

Na rynku pojawia się coraz więcej firm, które zapewniają o skutecznej pomocy w zatrzymaniu czynności prowadzonych przez wierzyciela, firmę windykacyjną, sąd lub komornika. Te podmioty – które niejednokrotnie same nazywają się fundacjami lub kancelariami – obiecują konsumentom „obronę” przed wierzycielem (czy też firmą windykacyjną) poprzez powstrzymanie egzekucji zadłużenia, aż po zatrzymanie licytacji komorniczej. Cel jest zawsze ten sam: pozbycie się zobowiązania, jakie zaciągnął dłużnik. Czy długu faktycznie można się pozbyć?

CZYTAJ WIĘCEJ
Wywiad z Haliną Kochalską
Multimedia | Nieruchomości

Miliony złotych nieściągniętych długów czynszowych, bo brakuje PESEL dłużnika?

Do rejestru dłużników BIG Infomonitor jest wpisanych 10 tysięcy zalegających z płaceniem czynszu. Ich zaległości to w sumie 140 mln złotych. Tymczasem wg danych GUS zaległości czynszowe w całej Polsce dotyczą 3 mln lokatorów. Długi z tego tytułu sięgają 4,6 mld złotych – informuje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

Opróżnione miejsce hipoteczne szansą na zabezpieczenie interesów majątkowych wierzyciela

Wierzyciel hipoteczny może domagać się od właściciela nieruchomości zobowiązania do przeniesienia jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę. Takie roszczenie może zostać ujawnione w księdze wieczystej. Wpis tego rodzaju roszczenia do księgi wieczystej wywołuje ten skutek, że roszczenie to staje się skuteczne względem osób trzecich. Powoduje, że w razie przeniesienia hipoteki na inny podmiot roszczenie nadal istnieje, analogicznie jak w razie zbycia nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1