Pracownicze Programy Emerytalne: od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o PPE

Pracownicze Programy Emerytalne: od 1 lipca 2022 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o PPE
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dwa razy w roku pracodawca będzie przekazywać Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczenie o liczbie swoich pracowników oraz uczestników PPE. Oświadczenie to trzeba będzie przekazać do 31 stycznia oraz do 31 lipca w danym roku kalendarzowym, czytamy w Biuletynie miesięcznym PPK.

Nowe obowiązki pracodawców wynikają z ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 904).

W ustawie o PPE dodano art. 23a, przewidujący składanie przez pracodawcę oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników PPE do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Oświadczenie to będzie wskazywać liczbę pracowników oraz uczestników PPE zatrudnionych u tego pracodawcy według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Będzie ono przekazywane do PFR w postaci elektronicznej albo papierowej.

Czytaj także: Nowe ułatwienia dla pracodawców: prezydent podpisał nowelę o PPE, IKE oraz IKZE

Informacja dla KNF do 31 marca

Regulacja ta ma istotne znaczenie z uwagi na art. 133 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, przewidujący możliwość niestosowania tej ustawy przez podmiot prowadzący PPE, który w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie, oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający traci wskazane wyżej uprawnienie m.in. począwszy od dnia następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.

Zgodnie z dodanym omawianą nowelizacją art. 23b ustawy o PPE, PFR będzie przekazywać organowi nadzoru (KNF), w postaci elektronicznej informację o liczbie pracowników i uczestników PPE zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na 1 stycznia w danym roku kalendarzowym.

Informacja ta będzie przekazywana KNF do 31 marca.

Czytaj także: Wszystko o Twojej przyszłej emeryturze w jednym miejscu, nowy pomysł PFR

Czym są PPE?

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są formą zbiorowego oszczędzania w ramach III filaru emerytalnego. Są tworzone dobrowolnie przez pracodawców ze środków opłacanych przez nich oraz przez pracowników.

W przypadku PPE uczestnicy nie otrzymują żadnego dofinansowania ze Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą o PPK do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego nie są zobligowane firmy, w których funkcjonuje już Pracowniczy Program Emerytalny przy spełnieniu określonych dodatkowych warunków.

Czytaj także: Senat chce wejścia w życie noweli o PPE, IKE oraz IKZE o miesiąc później, od 1 lipca

Źródło: Biuletyn miesięczny PPK, Instytut Emerytalny