Pracodawcy przeciwni rozszerzeniu definicji pracownika

Pracodawcy przeciwni rozszerzeniu definicji pracownika
Robert Lisicki Fot. konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy, zawarte w poselskim projekcie zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców, budzi poważane zastrzeżenia – uważa Konfederacja Lewiatan.

Rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy miałoby trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze. 

– Prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy wiążą się określone prawa i obowiązki

Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, który zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.). Pracownik ma prawo, przykładowo, do urlopu wypoczynkowego, gwarantowanego prawem okresu wypowiedzenia, a jednocześnie pozostaje w większej dyspozycyjności, czego wyrazem jest np. określenie przez pracodawcę zakresu obowiązków, godzin pracy, możliwości powierzania pracy w godzinach nadliczbowych czy zobowiązania do odbycia podróży służbowej.

Praca wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nie może być świadczona na innej podstawie, w ramach innego stosunku zobowiązaniowego.

– Przepisy zapobiegają nieuzasadnionemu stosowaniu umów cywilnoprawnych – dodaje Robert Lisicki.

W poselskim projekcie ustawy proponuje się też przyznanie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą prawa do urlopu wypoczynkowego.

Źródło: Konfederacja Lewiatan