Niejednoznaczne stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie nakazu szczepienia pracowników

Niejednoznaczne stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie nakazu szczepienia pracowników
Fot. stock.adobe.com / oxinoxi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Interesujące stanowisko w ostatnim czasie wyraził publicznie Główny Inspektorat Pracy w kwestii szczepienia pracowników przeciw Covid-19, piszą w Newsletterze Prawa Podatkowego eksperci kancelarii prawnej SPCG.

Wypowiedź GIP stanowi pokłosie szeroko komentowanego działania jednej z urzędniczek Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, która na wniosek obywatela udzieliła formalnej odpowiedzi na pytanie prawne czy pracodawca może nakłaniać pracownika do badań na obecność koronawirusa bądź szczepienie przeciw COVID-19.

Odpowiedź wywołała wzburzenie, bowiem urzędniczka nie tylko uznała zmuszanie pracowników do badania lub szczepienia za niedopuszczalne (podobnie jak wszelkie naciski na pracowników w tym względzie), ale przede wszystkim wyraziła kilka dość kategorycznych opinii dotyczących samego szczepienia m.in. wskazując, iż szczepionki pozostają w fazie badań klinicznych, brak jest danych potwierdzających ich bezpieczeństwo, a wręcz, że udział w szczepieniu przeciw COVID-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie medycznym.

Czytaj także: We Francji pracodawcy już sprawdzają, czy ich pracownicy są zaszczepieni przeciw Covid-19, czy ich śladem pójdą Polacy i Niemcy?

Stanowisko GIP

Stanowisko urzędniczki opublikowano w Internecie, co wywołało medialną burzę. Ostatecznie w sprawie zabrał głos Główny Inspektorat Pracy.

GIP, po pierwsze potwierdził, że krążąca po Internecie opinia jest prawdziwa, ale obejmuje ona wyłącznie indywidualne poglądy urzędnika i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Po drugie, GIP wskazał, że w myśl aktualnych przepisów prawa poddanie się szczepieniom ma charakter dobrowolny.

W ocenie GIP niewątpliwie szczepienia przeciwko COVID-19 mają istotne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom

Co jednak ciekawe, następnie GIP wyraźnie podkreślił, iż ma pełną świadomość obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, jak również ma świadomość, że wśród praktyków prawa pracy prezentowane jest odmienne stanowisko dotyczące szczepień pracowników.

Pracodawca ma obowiązek stosować bowiem wszelkie środki zapewniające ochronę życia i zdrowia w zakładzie pracy, a dostępne szczepienia w sposób bezpośredni i istotny zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Czytaj także: Nie jesteś zaszczepiony? Pracodawca będzie mógł wysłać cię na bezpłatny urlop albo delegować do innego miejsca pracy

GIP nie wyklucza szczególnych sytuacji?

W ocenie GIP niewątpliwie szczepienia przeciwko COVID-19 mają istotne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom.

Stanowisko Inspekcji, choć miejscami niejednoznaczne, to jednak zdaje się sugerować, iż Inspekcja nie wyklucza szczególnych sytuacji, w których z uwagi na konkretne okoliczności faktyczne, specyfikę prowadzonej działalności i uwarunkowania danego stanowiska pracy możliwe byłoby jednak nakazanie pracownikom badania lub nawet szczepienia w związku z wirusem COVID-19 w celu realizacji obciążających pracodawcę obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny tekst newslettera dostępny jest pod linkiem: tutaj

Źródło: SPCG