Transakcje przeniesienia towarów między małżonkami-przedsiębiorcami nie podlegają VAT

Transakcje przeniesienia towarów między małżonkami-przedsiębiorcami nie podlegają VAT
Fot. stock.adobe.com / wsf-f
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrok WSA w Bydgoszczy został wydany na skutek złożenia przez podatnika skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przeniesienia towarów (wchodzących w skład małżeńskiej wspólności ustawowej) z działalności gospodarczej męża do działalności gospodarczej żony, czytamy w Newsletterze Prawa Podatkowego kancelarii prawnej SPCG.

W ocenie podatników, taka czynność nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Stanowiska tego nie podzielił organ, który uznał, że opisana czynność stanowi opodatkowane nieodpłatne przekazanie towarów z racji przeniesienia władztwa ekonomicznego nad towarami z jednego małżonka na drugiego, a ponadto zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towarów.

Czytaj także: Od 2023 roku przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur

Stanowisko WSA w Bydgoszczy

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się WSA w Bydgoszczy. Dla uznania zaistnienia dostawy towarów i wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku VAT konieczne jest przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jako właściciel, a nie tylko przeniesienia tzw. władztwa ekonomicznego.

W przypadku małżonków, którzy pozostają w ustroju majątkowej wspólności ustawowej, nabyte w trakcie trwania tej wspólności towary od początku są ich współwłasnością i pozostają nadal pomimo dokonania czynności przekazania ich z działalności gospodarczej jednego małżonka do działalności gospodarczej drugiego.

Czytaj także: Pakiet Slim VAT 2: prezydent podpisał nowelę o podatku od towarów i usług

Istniejący między nimi ustrój majątkowy małżeński wyklucza możliwość przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel z jednego małżonka na drugiego.

Nie ma tu znaczenia fakt prowadzenia przez małżonków oddzielnych działalności gospodarczych, gdyż każdy z nich może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, a wszelkie transakcje, jakie są między nimi zawierane, nie mogą mieć charakteru odpłatnego.

Przeniesienie składników majątkowych z działalności gospodarczej jednego z małżonków do działalności drugiego nie można również uznać za nieodpłatne przeniesienie towaru, bowiem małżonkowie nie mogą wyodrębnić udziałów we wspólnym majątku, którymi mogliby niezależnie rozporządzać. Tym samym opisaną przez podatników czynność sąd uznał za neutralną podatkową na gruncie ustawy VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

Pełny tekst newslettera dostępny jest pod linkiem: tutaj

Źródło: SPCG