Komputer, łącze internetowe w pracy zdalnej – refundowanie kosztów i podatki

Komputer, łącze internetowe w pracy zdalnej – refundowanie kosztów i  podatki
Fot. stock.adobe.com / johan10
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O stanowisku Krajowej Izby Skarbowej w kwestii ekwiwalentu wypłaconego pracownikowi w związku z pracą zdalną czytamy w Newsletterze Prawa Podatkowego kancelarii prawnej SPCG.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji spółka z o.o., w związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wywołanego przez wirus SARS-CoV-2, zaleciła swoim pracownikom przejście na pracę zdalną.

Wykonywanie tej pracy wymaga od pracowników posługiwania się środkami porozumiewania się na odległość (m.in. e-mail, platformy spotkaniowe), co rodzi konieczność posiadania szybkiego łącza internetowego, a także dostosowania swoich miejsc zamieszkania do pracy zdalnej.

Z tego tytułu pracownicy ponoszą zwiększone koszty mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania i usługi Internetu). W zamian za to spółka wypłaca pracownikom dodatkowe miesięczne świadczenie pieniężne w postaci zryczałtowanego ekwiwalentu.

Czytaj także: Raport z rynku pracy: pandemia wzmocniła podziały wśród pracowników

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego a PIT

W złożonym wniosku o interpretację indywidualną spółka zapytała, czy wypłata ww. ekwiwalentu pieniężnego rodzi po jej stronie obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek PIT od wypłaconych kwot.

W ocenie Spółki, brak jest takiego obowiązku, gdyż nie powstaje po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, a ponadto przedmiotowy ekwiwalent jest świadczeniem ponoszonym w interesie spółki jako pracodawcy i jego wypłata nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego.

Czytaj także: Kolejne fale pandemii nawet potroiły liczbę osób pracujących z domu

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS w całości zgodził się z powyższym stanowiskiem. Wyjaśnił, że co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podatnika decyduje definitywny charakter tego przysporzenia, tj. czy faktycznie i ostatecznie powiększa aktywa tej osoby.

W opisanym stanie faktycznym wypłacony ekwiwalent pieniężny stanowi rekompensatę kosztów pracy zdalnej ponoszonych przez pracownika i jako taki nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT.

Pełny tekst newslettera dostępny jest pod linkiem: tutaj

Źródło: Kancelaria Prawna SPCG