Mówimy: dziękujemy − i do zobaczenia!

Mówimy: dziękujemy − i do zobaczenia!
Uroczystość pożegnania Zdzisława Kupczyka Fot. aleBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
23 października 2019 r. w warszawskich Łazienkach grono współpracowników i przyjaciół uroczyście pożegnało Zdzisława Kupczyka w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Podkreślano zasługi Zdzisława Kupczyka w artykułowaniu postulatów w relacjach z nadzorcą i regulatorem, moderowanie żmudnego procesu konsensusu wokół budowy systemu ochrony instytucjonalnej w zrzeszeniu BPS #ZdzisławKupczyk #GrupaBPS #BankiSpółdzielcze

Obecne były kierownictwa KZBS z prezes  Krystyną Majerczyk-Żabówką i wiceprezesem Michałem Krakowiakiem, ZBP z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz wiceprezesami Zarządu Jerzym Bańką i Włodzimierzem Kicińskim,

Licznie przybyła profesura z reprezentującą Radę Polityki Pieniężnej Grażyną Ancyparowicz, Przewodniczącą PTE Elżbietą Mączyńską, szefem ośrodka Alterum Lechem Kurklińskim, oraz profesorami SGH Stanisławem Kasiewiczem i Piotrem Masiukiewiczem.

Obecny był także Mieczysław Grodzki – Prezes Naczelnej Rady Spółdzielczej, Prezes Zarządu SGB S.A. – Mirosław Skiba i  Przewodniczący Rady Nadzorczej banku BPS S.A. – Adam Dudek i następca na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A – Artur Adamczyk.

Dziękując bohaterowi uroczystości zebrani w szczególności podkreślali zasługi Zdzisława Kupczyka w artykułowaniu postulatów środowiska w relacjach z nadzorcą i regulatorem, moderowanie żmudnego procesu konsensusu wokół budowy systemu ochrony instytucjonalnej w zrzeszeniu BPS oraz opracowanie i pomyślne wdrożenie planu naprawczego w BPS S.A., w efekcie czego uporządkowano sytuację banku po stronie pasywów i aktywów.

Czytaj także: Zdzisław Kupczyk: tak widzę bankowość spółdzielczą

Z kolei dziękując zebranym za liczne dowody uznania i ciepłe słowa skierowane pod Jego adresem Zdzisław Kupczyk życzył swojemu następcy sukcesów w pomyślnej kontynuacji podjętych w toku kadencji Zarządu prac i nadania im nowego impulsu oraz dynamiki.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz kierując adres pożegnalny pod adresem ustępującego prezesa wręczył Mu wieczne pióro z życzeniami, by rozwijał i pielęgnował nieznane szerszej publiczności talenty, a mianowicie twórczość prozatorską i poetycką.

Każdy z obecnych został zresztą obdarowany próbkami twórczości bohatera dnia.

Włodzimierz Kiciński wspominając okres współpracy ze Zdzisławem Kupczykiem w roli kuratora banku wskazał na merytoryczny charakter relacji i z satysfakcją poinformował zebranych, że propozycja współpracy z ZBP w ramach Strategicznej Szkoły Polskiej Bankowości Spółdzielczej została przyjęta.

Nie mówimy zatem żegnaj, lecz do widzenia!

Źródło: aleBank.pl