Stanisław Kasiewicz

Raport Platformy low-code / no-code
Technologie i innowacje

Low code i no code w zasięgu ręki czyli sposób na deficyt programistów

Jeszcze przed wybuchem pandemii na europejskim rynku brakowało przeszło pół miliona programistów, przy czym w Polsce deficyt ten szacowano na blisko 50 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę fakt, że COVID-19 przyspieszył tempo cyfrowej transformacji, dziś te braki są niepomiernie bardziej dotkliwe. Alternatywą dla angażowania się w wojnę o talenty IT mogą być rozwiązania niskokodowe i bezkodowe, którym poświęcamy najnowszy raport technologiczny dla sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Warto wiedzieć | Toksyczne środowisko pracy | Najsłabsze ogniwo transformacji cyfrowej?

Kultura organizacyjna (ryzyka) w praktyce zarządzania instytucjami finansowymi jest niejako niewidzialnym klejem, który integruje grupę pracowników wokół podzielanych wartości, postaw, zachowań i podejmowanych decyzji. W efekcie sprzyja realizacji celów strategicznych i krótkookresowych, wzmacnia podstawy do głębszego zrozumienia analizowanych zjawisk i w ten sposób sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2022. W poszukiwaniu liderów

Porządek, do którego od lat się przyzwyczailiśmy, wydaje się przemijać, wzrasta również niepewność odnośnie tego, co przyniosą kolejne dekady oraz jak duża jest skala czekających nas zmian. Niestety, wiele problemów, o których przez dziesięciolecia mówiliśmy, takich jak kwestie migracyjne, rozwarstwiania się społeczeństw, klimatyczne czy też produkcyjne, obecnie mocno się spotęgowało. Coraz trudniej odnaleźć liderów, którzy potrafiliby umiejętnie szukać kompromisów i wskazywać najlepsze drogi. Z drugiej strony, powinniśmy liczyć, że nadchodzące kryzysy pozwolą w przyszłości wyłonić przywódców światowego formatu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Ryzyko | Jak będzie wyglądać zarządzanie ryzykiem za dziesięć lat

W ciągu kilku-kilkunastu kolejnych lat zarządzanie ryzykiem stanie się głównym motorem rozwoju banków. Żeby obrócić na swoją korzyść gwałtowne zmiany, dokonujące się w otoczeniu, banki muszą całkowicie zmienić paradygmat zarządzania ryzykiem. Jak? – Mówi o tym dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej. Rozmawiał z nim Jacek Ramotowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Stanisław Kasiewicz ALTERUM Ośrodek Badan i Analiz Systemu Finansowego
Komentarze ekspertów

Zagrożeń wciąż przybywa

W ostatnich kilku latach sektor bankowy został dotknięty niewyobrażalną plagą zagrożeń o charakterze makroekonomicznym, sektorowym i mikroekonomicznym. 2022 jest rokiem przedwyborczym, co skłania rząd do poszukiwania populistycznych decyzji dla uzyskania aprobaty elektoratu. Powstaje pytanie, jaki kierunek działań winny przyjąć zarządy banków, aby przetrwać ten wyjątkowo trudny okres, gdy na wiele z tych zagrożeń nie mają żadnego lub istotnego wpływu, pisze prof. Stanisław Kasiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank
BANK 2022/07

Nauka i edukacja ekonomiczna | RAPORT PAB-WIB | Banki oddychają zaledwie jednym płucem

Natychmiastowe płatności, BLIK, funkcjonalne apki, przelewy na telefon to obszary, w których polskie banki są w stanie stawić czoła każdej, nawet najbardziej zaawansowanej technologicznie konkurencji. Ale są też inne, które leżą odłogiem lub pozostają zaniedbane. I tu konkurencja firm technologicznych może być dla banków bardzo groźna.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prof. Stanisław Kasiewicz ALTERUM Ośrodek Badan i Analiz Systemu Finansowego
Komentarze ekspertów

Na marginesie plotek o sprzedaży Alior Banku przez PZU SA

Toczące się wydarzenia tuż za oknem odciągają uwagę od innych dziedzin i informacji, nawet tych zwykle przykuwających duże zainteresowanie jak np. fuzje i przejęcia największych firm. Dodatkowo jesteśmy bombardowani doniesieniami kreującymi poczucie strachu już bezpośrednio w odniesieniu do nas samych (zagrożenie życia, zdrowia, materialnych podstaw egzystencji etc.) ‒ pisze w komentarzu dla aleBank.pl prof. Stanisław Kasiewicz, z ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/07

Wydarzenia. Europejski Kongres Finansowy: Praworządność to za mało, potrzeba moralności

Warto być przyzwoitym – słowa Władysława Bartoszewskiego znajdują szczególne zastosowanie wobec współczesnego sektora finansowego. Kryzys lat 2007-2011 jednoznacznie udowodnił, iż uczciwość, odpowiedzialność społeczna i przejrzystość mają znaczenie nie tylko wizerunkowe. Odejście od tych reguł na rzecz formalnej zgodności z literą prawa prędzej czy później przekłada się fatalnie na wyniki finansowe poszczególnych instytucji, a w dalszej konsekwencji również całego sektora.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Wydarzenia: Edukacja ekonomiczna wymaga konsekwencji

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – te słowa hetmana Jana Zamoyskiego odnoszą się w szczególny sposób do powszechnej edukacji ekonomicznej. Świadomość mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku, umiejętność zarządzania budżetem domowym i właściwa ocena ryzyka towarzyszącego decyzjom finansowym to cechy mające bezpośrednie przełożenie na kondycję materialną polskich gospodarstw domowych, a ta z kolei w znacznym stopniu decyduje o rozwoju gospodarczym zarówno społeczności lokalnych, jak i całego kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/05

Nauka: Czas na zasadę proporcjonalności

W nauce i praktyce obserwuje się różne formy rozwoju koncepcji teoretycznych i metodycznych. Niektóre rozwiązania pojawiają się dynamicznie, początkowo oceniane są jako przełomowe. Po pewnym okresie skutkują tylko drobnymi korektami dotychczasowych modeli, dotyczy to np. Value at Risk (VAR). Nierzadko te propozycje są szybko zapominane, np. neutronowe modele bankructwa. Jeszcze inne przebijają się bardzo wolno, chociaż są obiecujące. Wielce pouczający z tego powodu jest rozwój stosowania zasady proporcjonalności jako metody ograniczania przeregulowania i narzędzia do opracowania efektywnych regulacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Wydarzenia

Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej – relacja

Czy organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców i pracodawców są w stanie skutecznie uczestniczyć w procesie legislacyjnym – zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym? Co powinniśmy zmienić, aby środowisko przedsiębiorców nad Wisłą było równie świadome i aktywne na forum europejskim jak organizacje reprezentujące przedsiębiorców z krajów „starej” Unii?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1