Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Cyfryzacja | Ewolucja strategii w warunkach transformacji cyfrowej banków

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Cyfryzacja | Ewolucja strategii w warunkach transformacji cyfrowej banków
Fot. VectorMine/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dziś nikt nie ma wątpliwości, że na rynku przetrwają ci, którzy będą umieli dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. A nawet potrafiący zmiany te przewidzieć i wyprzedzić. Mający przy tym świadomość, że bez technologii nie da się tego osiągnąć.

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Sekretarz naukowy Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM

1. Rola strategii w zarządzaniu bankami

Instytucje finansowe, a zwłaszcza banki, poddane są wielkiej presji na przeprowadzenie transformacji cyfrowej swojej działalności, która zależy od wykorzystania prestiżowego narzędzia, jakim jest strategia. Przed zarządzającymi bankami powstaje dylemat, jak realizować zarządzania strategiczne w nowych uwarunkowaniach rynkowych. Generalnie są do wyboru dwie skrajne opcje: wykorzystać dotychczasowe postulaty teoretyczne i zdobyte doświadczenie praktyczne, czy też zdecydowanie uznać, że nastąpiły fundamentalne zmiany w podejściu do strategii cyfrowej banków.

Wydaje się, że przyjęcie pierwszej alternatywy oznacza, że zarządy banków narażają się na stratę cennego czasu, ponoszenie zbędnych kosztów i potencjalną utratę konkurencyjnej pozycji rynkowej. Profesorowie z Uniwersytetu z Innsbrucku podają, że od 50% do 90% podejmowanych inicjatyw strategicznych kończy się niepowodzeniem1. Z kolei druga opcja oznacza, że następują fundamentalne zmiany w zarządzaniu strategią, których nie można lekceważyć, czy negować, ale koniecznie trzeba je rozważyć lub uwzględnić. Dotyczą one takich kluczowych kwestii, jak: zmiana roli strategii, sposobów jej opracowania, skutecznego procesu wdrażania czy wykorzystania nowych mierników oceny jej jakości i efektywności.

Sformułowanie celu strategicznego w warunkach współczesnego kryzysu nie jest już tak proste, jak było to pięć czy dziesięć lat temu, bo następuje kumulacja kilku kryzysów: zdrowotnego – wywołanego przez wirusa COVID-19; finansowego – który przekształca się z powodu zamknięcia częściowego lub całkowitego działalności biznesowej w kryzys zadłużeniowy i gospodarczy, oraz kryzysu cywilizacyjnego. Każdy z nich implikuje odmienne sposoby ustalenia celów strategicznych, użycia innych zasobów, posiadania specyficznych umiejętności i narzędzi wdrożenia oraz zastosowania zróżnicowanych mierników oceny stopnia zaawansowania realizowanej strategii. Przypomina to poruszanie się w gęstym nieznanym lesie, gdy chcemy dotrzeć do znanej drogi bez kompasu czy smartfonu i musimy niemal każdy krok sprawdzać, czy rzeczywiście przybliża nas do celu. Wysokie ryzyko i niepewność wynikająca z braku informacji i niewiedzy sprawia, że działania o charakterze strategicznym w wielu bankach są podejmowane emocjonalnie, chaotycznie i intuicyjnie. Tych błędów można uniknąć, wystarczy poznać kierunki zmian w opracowaniu strategii.

2. Obszary zmian w zarządzaniu strategią banku

Współczesne uwarunkowania działalności banków, w tym zwłaszcza okres pandemii COVID-19, wskazują, że ekonomiści zastanawiają się w jakim stopniu te zmiany wpływają na wykorzystanie najważniejszego narzędzia zarządzania, jaki stanowi strategia w konkurencji cyfrowej. Zdania są podzielone i wyrażają się w trzech stanowiskach2:

 • pomijania lub pomniejszania roli strategii poprzez koncentrację na modelu biznesowym;
 • twierdzenia, że kluczowe cechy strategii, to jest jej cele i struktura (opracowanie, wdrożenie i jej ocena) są niezmienne;
 • dostrzegania wpływu mniejszych lub większych zmian w podejściu do strategii3.

Za tym, że pandemia COVID-19 trwale zmieniła sposób myślenia firm o strategii biznesowej opowiedziało się 25% ekspertów, natomiast zdecydowanych przeciwników było tylko 2,8%4. Do tych, którzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK