Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak ostatnie decyzje RPP wpłyną na oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak ostatnie decyzje RPP wpłyną na oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w styczniu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.

Iwona Markiewicz-Zaleta
dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, Bank Ochrony Środowiska

Analitycy rynkowi są zgodni, że kolejne decyzje RPP o podwyższeniu stóp procentowych są nieuniknione. To dobra wiadomość dla oszczędzających, a jednocześnie zmartwienie dla kredytobiorców. Oprocentowanie kredytów przeważnie uzależnione jest od wskaźników rynkowych (np. WIBOR 3M) i przelicza się automatycznie, a kredytobiorcy szybko odczuwają zmiany w postaci rosnących rat kredytów, które mogą, nawet istotnie, wpływać na  budżet domowy. Wzrost oprocentowania może także zaburzyć plany przyszłym kredytobiorcom, bo wyższe raty odbiją się na ich zdolności do spłaty planowanego kredytu.

W obszarze depozytowym najciekawsze oferty pojawiają się w bankach, zabiegających o uwagę i oszczędności klientów indywidualnych. Najwyższe oprocentowanie znajdziemy na lokatach na dłuższe terminy – rok lub dwa lata. Jednak klientów oczekujących wzrostów stóp i odkładających decyzję o długoterminowym ulokowaniu oszczędności, powinna zadowolić oferta lokat na okres trzech i sześciu miesięcy oraz promocje na kontach oszczędnościowych. Wśród takich ofert można znaleźć lokaty bez limitów kwotowych i bez dodatkowych warunków – jak nowe środki czy otwarcie rachunku osobistego. W bankach z nadwyżkami płynnościowymi, oprocentowanie depozytów rośnie w wolniejszym tempie. Lokaty terminowe z wysokim oprocentowaniem są wykorzystywane głównie do promowania kont osobistych i pozyskiwania nowych klientów. Dlatego warto analizować rynek i porównać dostępne oferty. Warto wybierać banki, w których nasze oszczędności są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Maciej Stefański
dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej, mBank

Ostatnie decyzje RPP na pewno będą korzystne dla oprocentowania depozytów. Wzrost stawek dla klientów będzie widoczny w horyzoncie długoterminowym, ponadto banki powinny zredefiniować ofertę depozytową. Z wielu badań wynika, że istotna część społeczeństwa, około 30-40%, nie ma żadnych oszczędności lub zgromadzone środki są nie większe niż jedna pensja. W związku z tym nowe rozwiązania powinny promować nawyk regularnego oszczędzania w celu budowy poduszki finansowej i poprawy zdrowia finansowego klientów. Kolejnym etapem będzie zwiększenie ilości ofert depozytowych promujących i zachęcających do bezpiecznego i długoterminowego inwestowania np. w fundusze inwestycyjne. W ciągu ostatniego roku tego typu oferty pojawiły się w każdym dużym banku. Niezwykle ważne jest długoterminowe oszczędzanie w celach emerytalnych. Z danych wynika, że stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury względem średniego wynagrodzenia, wynosi obecnie nieco ponad 40%, co oznacza spadek o 10 pkt. proc. w ostatnich 5-7 latach. Prognozy wskazują, że trend spadkowy będzie się utrzymywał w kolejnych latach i w 2060 r. stopa zastąpienia wyniesie niecałe 25%. Istotny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK