Ranking „Największe banki w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK” 2018 rozstrzygnięty

Ranking „Największe banki w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK” 2018 rozstrzygnięty
Źródło: CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas uroczystej gali kończącej Horyzonty Bankowości 2018 ogłoszono zwycięzców XXIII rankingu "Największe banki w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK". W gronie nagrodzonych banków są: PKO Bank Polski, Alior Bank oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas uroczystej gali kończącej #HoryzontyBankowości 2018 ogłoszono zwycięzców XXIII rankingu „Największe banki w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK” #RankingBANKów

Centralnym punktem kolejnych edycji „Horyzontów Bankowości” od wielu już lat jest ogłoszenie wyników rankingu największych polskich banków. Tradycji stało się zadość również i w tym roku, jednak instytucje finansowe po raz pierwszy oceniane były według nowych kryteriów. Organizator rankingu, redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”, zdecydowała się ograniczyć listę wyróżnień jedynie do dwóch kategorii: „Bank ważny systemowo” oraz „Bank innowacyjny„. Z uwagi na przypadającą w tym roku setną rocznicę wskrzeszenia Polski niepodległej przyznano także nagrodę specjalną w kategorii „Bank zasłużony dla rozwoju gospodarczego Polski w stulecie odzyskania niepodległości„. Zmiany objęły również nazwę rankingu, a to z uwagi na postępującą konsolidację polskiego sektora finansowego, za sprawą której na rodzimym rynku funkcjonuje obecnie mniej aniżeli 50 banków komercyjnych. W tej sytuacji wyniki kolejnych analiz rynku bankowego, poczynając od roku 2018, ogłaszane będą pod hasłem „Ranking największych banków w Polsce Miesięcznika Finansowego BANK”. Ponadto, wzorem lat poprzednich, nagrody otrzymało trzech bankowców szczególnie zasłużonych dla rozwoju kluczowych obszarów polskiego rynku finansowego. Wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach: „Wizjoner rynku bankowego„, „Innowator rynku bankowego 2017” oraz „Mecenas edukacji finansowej”.

Uroczystą galę rozpoczęło wręczenie Nagrody im. Mariana Krzaka. Wyróżnienia te już od ponad dwudziestu lat przyznawane są dziennikarzom, zespołom dziennikarskim i redakcjom szczególnie zaangażowanym w popularyzację wiedzy o bankowości i finansach na łamach prasy i w mediach elektronicznych, jak również rzetelną i zrozumiałą prezentację tematyki ekonomicznej. Tradycją stał się już udział w tej uroczystości Danuty Brzezińskiej-Krzak, małżonki nieżyjącego już, pierwszego prezesa ZBP Mariana Krzaka, oraz jego córki Renaty Sobolewskiej. W tegorocznej edycji tego szczególnego konkursu wyłoniono następujących laureatów: Natalię Skwierawską z dziennika „Rzeczpospolita” – wyróżnienie specjalne, za przystępne i zrozumiałe prezentowanie kwestii związanych z finansami osobistymi i wkład w edukację ekonomiczną Polaków; Anna Popiołek, reprezentującą „Gazetę Wyborczą” – pierwsza Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka, za konsekwencję we wnikliwym prezentowaniu trudnej tematyki bankowo-finansowej w sposób przejrzysty, rzetelny i wiarygodny; Piotr Śmiłowicz z Polskiej Agencji Prasowej – pierwsza Nagroda Dziennikarska im. Mariana Krzaka (ex aequo z Anną Popiołek), za wieloletnie rzetelne prezentowanie tematyki bankowo-finansowej i za wysoką jakość tworzonych informacji.

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Kolejnym żelaznym punktem uroczystej gali Horyzontów Bankowości jest rozstrzygnięcie konkursu „Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej na temat bankowości i rynku finansowego. Polska edycja tego szczególnego wydarzenia, organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, odbyła się po raz pierwszy w roku 2012. W rywalizacji mogą brać udział bankowcy, pracownicy naukowi, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką bankowości i finansów, a sponsorami kolejnych edycji konkursu są polskie banki. W tegorocznej edycji zaszczyt ten przypadł Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Zachodniemu WBK S.A. oraz Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku. Nagrody wręczyli Paul Dembinski – dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie, współprzewodniczący międzynarodowej edycji konkursu oraz wiceprzewodniczący jury polskiej edycji, Władysław Gołębiewski – przewodniczący Komisji Etyki Bankowej oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP. Wyróżnienia w tegorocznej edycji otrzymali: Mateusz Kucz, za pracę pod tytułem „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym” oraz Kamil Pruchnik, autor eseju „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”. Główną nagrodę przyznano Monice Swaczynie za pracę pod tytułem „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”. Drugie miejsce przypadło w udziale ex aequo Stanisławowi Stefaniakowi, autorowi pracy pod tytułem „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego” oraz Aleksandrowi Kowalskiemu, twórcy eseju „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”. Wręczając wyróżnienia, Paul Dembinski wyraził nadzieję, iż tegoroczni laureaci wezmą udział w rywalizacji również i w edycji międzynarodowej konkursu. – Polska edycja tego konkursu jest jedyna, która odbywa się co roku. W tym roku zgłoszono ponad 30 prac, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć konkurs – podkreślił z kolei Władysław Gołębiewski.

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Szczególnym momentem było wręczenie nominacji członkom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Nominacje odebrali członkowie Prezydium Rady, w składzie: Krzysztof Pietraszkiewicz – przewodniczący rady, Magdalena Legęć, reprezentująca Bank BGŻ BNP Paribas – wiceprzewodnicząca rady, Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – wiceprzewodniczący rady oraz Mariola Szymańska-Koszczyc z Warszawskiego Instytutu Bankowości, pełniąca funkcję animatora. Wśród członków rady znaleźli się również: Alfred Bujara, Joanna Czarnecka, Grzegorz Ducin, Ewa Fizyta, Jacek Fotek, Katarzyna Freyer, Bartłomiej Górniak, dr Krzysztof Grabowski, Włodzimierz Grudziński, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Kęsik, dr Anna Kowalska, Teresa Kudlicka, Marek Kupiec, dr hab. Maciej Ławrynowicz, Waldemar Markiewicz, Teresa Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Grzegorz Parol, Zuzanna Piasecka, Filip Pietkiewicz, Piotr Polak, Paulina Rutkowska, Małgorzata Różalska, Anna Starostecka-Kaczmarek, Monika Stołowska, Marcin Stroński, prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, dr Mariusz Zygierewicz oraz Katarzyna Żmudzka. Zaangażowanie polskich banków w edukację finansową Polaków nie ogranicza się tylko do pracowników instytucji finansowych. Szczególne znaczenie mają inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o ekonomii i finansach wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Symbolicznym podsumowaniem zasług w tym właśnie obszarze było wyróżnienie Urszuli Szulc, reprezentującej Warszawski Instytut Bankowości, od 20 lat zaangażowanej w programy o charakterze edukacyjnym. Otrzymała ona Medal Kopernika, przyznawany od roku 2016 osobom szczególnie zasłużonym dla rodzimej bankowości.

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Nowością w tegorocznym programie Horyzontów Bankowości było wręczenie wyróżnienia portalu aleBank.pl „Za debiut w mediach społecznościowych w 2017 roku i budowanie społeczności wokół misji banku”. Nagrodę wręczył redaktor naczelny portalu Robert Lidke, a laureatem pierwszej, tegorocznej edycji został Bank Ochrony Środowiska.

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Kulminacyjnym punktem gali było ogłoszenie wyników rankingu największych banków w Polsce. – Sektor bankowy w Polsce stawia dziś czoło wyzwaniom zarówno natury regulacyjnej, makroekonomicznej, jak również biznesowej. W dobie rekordowo niskich stóp procentowych poważnym wyzwaniem jest chociażby pozyskanie kapitału. Równolegle daje się zaobserwować dynamiczny wzrost kosztów funkcjonowania banków. W takich uwarunkowaniach konieczne jest zarówno poszukiwanie nowych źródeł przychodów, jak i redukcja ponoszonych wydatków. Efekty tych działań uwzględniane są przez analityków oceniających poszczególne banki w ramach rankingu, a ci, którzy najlepiej radzą sobie w nowej sytuacji liczyć mogą na zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie – powiedział redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”, Stanisław Brzeg-Wieluński.

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Tegoroczny ranking przygotowany został przez zespół w składzie: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz oraz dr Marcin Daniecki, reprezentujący Społeczną Akademię Nauk oraz Fundację Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego.

Nagrodę główną w kategorii BANKI WAŻNE SYSTEMOWO otrzymał PKO Bank Polski S.A, statuetkę w imieniu banku odebrał Łukasz Kuc, dyrektor Biura Projektów Mobilnych i Internetowych. – W imieniu zarządu i całego zespołu PKO Banku Polskiego bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To dla nas wielki zaszczyt, dowód uznania, że nasze działania mają głęboki sens. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji naszej strategii wspierania Polski i Polaków, a otrzymanie tak zaszczytnego wyróżnienia w kategorii bank systemowo ważny potwierdza w naszym odczuciu słuszność obranego kierunku i jest zarazem motywacją do dalszych działań – podkreślił reprezentant banku.

NAGRODA GŁÓWNA w kategorii BANKI INNOWACYJNE przypadła w udziale Alior Bankowi S.A., wyróżnienie wręczono Maciejowi Surdykowi, wiceprezesowi zarządu banku. – Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Podjęliśmy liczne starania, aby naszym klientom dostarczyć najwyższą jakość usług, żeby te usługi były jak najbardziej innowacyjne i jak najbardziej praktyczne, by każdego dnia optymalnie zaspokajały potrzeby i oczekiwania użytkowników – powiedział wiceprezes Alior Banku.

W tegorocznej edycji rankingu przyznano również trzy nagrody specjalne. W jubileuszowej kategorii BANK ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI laureatem został Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. W imieniu banku nagrodę odebrała Izabela Mościcka, dyrektor komunikacji BGK. – Dokładnie 90 lat temu ówczesny prezes BGK Roman Górecki powiedział: BGK nie jest instytucją która pracuje na zysk. Zyskiem banku jest postęp ogólny w rozwoju gospodarczym kraju. Mimo że te słowa padły 90 lat temu, nadal jesteśmy i pozostaniemy wierni tej misji, jaką jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju – zadeklarowała przedstawicielka BGK. W kategorii INNOWATOR RYNKU BANKOWEGO 2017 ROKU wyróżniono Mariusza Cholewę, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej. – Kierowanie BIK to dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo dziękuje kapitule za to wyróżnienie, które przyjmuję nie tylko w imieniu własnym, ale również całego zespołu, dużej grupy pasjonatów, którzy doskonale rozumieją nowoczesne technologie i pracę polegającą na obsłudze dużych zbiorów danych. Obecne czasy stanowią dla tej kadry wprost wymarzony czas samorealizacji. Przyjmując tę nagrodę, traktuję ją zarazem jako zobowiązanie do dalszej pracy. Mam szczerą nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli szansę przedstawić ciekawe, unikalne i nowatorskie rozwiązania – stwierdził szef BIK. Symbolicznym podsumowaniem dotychczasowego, jakże bogatego dorobku byłego szefa Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, a obecnego doradcy zarządu Związku Banków Polskich Włodzimierza Grudzińskiego było przyznanie mu tytułu MECENASA EDUKACJI FINANSOWEJ. – Czuję się niezwykle uhonorowany, jednak chciałbym przy tej okazji przypomnieć, iż w dziedzinie edukacji nie ma czegoś takiego jak działanie samotne, indywidualne. Zaczynałem swą karierę zawodową na uczelni i od kiedy pamiętam, działalność dydaktyczna zawsze stanowiła pracę zespołową, tak było również w przypadku standardów kwalifikacyjnych. Chciałbym również wspomnieć, iż od 20 lat działam w Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ta organizacja prowadzi programy w zakresie edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej, w tym roku prawie 400 tysięcy uczniów jest objętych tymi programami – zaznaczył Włodzimierz Grudziński.

Oszczędzanie oraz gospodarowanie budżetem domowym

Tematyka edukacji ekonomicznej Polaków i kreowania właściwych postaw względem oszczędzania i gospodarowania domowym budżetem stanowiła również temat debaty eksperckiej podsumowującej cały dzień obrad, zgodnie z tradycją prowadzonej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza. Uczestniczyli w niej prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Mariusz Cholewa, prezes BIK, dr Piotr Bielarczyk, dyrektor zarządzający w Banku Ochrony Środowiska SA, Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Włodzimierz Grudziński, doradca zarządu ZBP. Od kiedy powinna się rozpoczynać edukacja finansowa młodego pokolenia? Na to pytanie postawione przez prezesa ZBP wszyscy udzielili zgodnej odpowiedzi: jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie przedszkolnym! – Warto już wtedy zaczynać pierwsze rozmowy na tematy ekonomiczne, oczywiście na poziomie dopasowanym do wieku – pokazywać dzieciom, skąd się biorą pieniądze, co należy zrobić, żeby wejść w ich posiadanie, a także jak wykształcić zdrowe nawyki, które potem będą dawać rezultaty w dorosłym życiu – zauważyła prof. Iwanicz-Drozdowska. Podobną opinię wyraził prof. Stanisław Kasiewicz. – Edukować należy od przedszkola. Pamiętajmy, iż wiedza w dziedzinie finansów szybko się zmienia, również produkty bankowe się zmieniają, a do tego podejmowanie decyzji na rynku finansowym zawsze łączy się z ryzykiem – wskazał przedstawiciel SGH. Dodał, że brak świadomości ekonomicznej powoduje, że klienci podejmują decyzje zakupowe wyłącznie na podstawie reklam, które nie zawsze są rzetelne i bezstronne. Innym narzędziem edukacji finansowej Polaków powinien być specjalny kanał telewizji publicznej – zaznaczył prof. Kasiewicz. Z kolei wiceprezes WIB zwrócił uwagę, iż realny program kształcenia finansowego dzieci i młodzieży o ogólnopolskim zasięgu zbudować można wyłącznie we współdziałaniu publicznych instytucji edukacyjnych z sektorem komercyjnym. Przypomniał także, że już w latach międzywojennych trwały prace nad stworzeniem jednolitego modelu oświaty ekonomicznej, a w ten ambitny projekt zaangażowany był zarówno premier i minister skarbu Władysław Grabski, jak również genialny pedagog Janusz Korczak. Włodzimierz Grudziński podkreślił, że bolączką dotychczasowego polskiego systemu oświaty był brak trwałego i długofalowego programu szerzenia wiedzy finansowej. Podobnie oceniła sytuację prof. Iwanicz-Drozdowska: – Brakuje ciągłości i konsekwencji. Jest wiele rozproszonych programów od wielu lat. Należy uszanować wysiłek, który się wiąże z ich realizacją, ale nie wypracowaliśmy jednolitej wizji w tym obszarze. Bez takiej wizji nie możemy badać efektów programów edukacyjnych – zauważyła przedstawicielka SGH. Uczestnicy panelu podkreślali również znaczenie wiedzy na temat ryzyka na rynku finansowym w codziennym życiu.

Szczegółowa relacja z wydarzenia w kolejnym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”