Elżbieta Mączyńska

BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka musi być jak hydra

Symbolem antykruchości jest hydra, której po urwaniu głowy wyrastają dwie nowe. Nieprzypadkowo też zwiększanie odporności jest obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju zakładanych przez Unię Europejską, wymaganych od jej krajów członkowskich w ich „krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności”. Niestety drugi człon tej nazwy, dotyczący właśnie odporności jest często w debacie medialnej pomijany – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

„Miesięcznik Finansowy BANK” – sierpień 2021. Przewaga konkurencyjna

Jedna z wielu lekcji pandemii uczy nas, że kreślone przez naukowców problemy, również te, które w powszechnej opinii wydawały się mało prawdopodobne, są dużo bardziej realne, niż się wydaje. Niestety, lekcje mają to do siebie, że szybko o nich zapominamy. Takim negatywnym przykładem ulotnej wiedzy są chociażby korzyści wynikające ze szczepień, które mimo szerokiej kampanii i zbliżającej się kolejnej fali wirusa nie potrafią obecnie przemówić do dużej części społeczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Między inflacją i bezrobociem istnieją ścisłe współzależności

Nie czyńmy z inflacji fetyszu, to broń obosieczna, lecz utrzymana w ryzach
daje pozytywne impulsy – twierdzi
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.
Od lat łączy ona pasje badawcze z doświadczeniem praktyka w dziedzinie gospodarki i finansów, by wymienić tylko wieloletni udział w pracach rady nadzorczej istotnego sektorowo banku, zaś misja kierowania pracami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zasługuje na odrębne potraktowanie. W rozmowie z Maciejem Małkiem skupia się na nieporozumieniach i emocjach, jakie budzi inflacja oraz jej bezpośrednie następstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Wydarzenia

„Miesięcznik Finansowy BANK” – kwiecień 2021. Technologie bankowe impulsem do szerszych zmian gospodarki cyfrowej?

Polska w jednym z obszarów stale pozostaje w gronie liderów europejskich – są to nowoczesne technologie bankowe. Być może właśnie ten obszar będzie stanowił impuls do szerszych zmian gospodarki cyfrowej. W najbliższej przyszłości sektor bankowy będzie musiał jednak rywalizować nie tylko z największymi firmami technologicznymi, ale także z coraz większą liczbą startupów. Temat nowych technologii bankowych i ich udziału w gospodarce jest głównym tematem kwietniowego wydania „Miesięcznika Finansowego BANK”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Made in Poland po pandemii

Decyzja o wyborze polskiego produktu powinna być motywowana nie tylko względami patriotycznymi, ale również, a może przede wszystkim, świadomością, że polskie jest równie dobre, a może i lepsze niż zagraniczne. Przypomniał o tym Prezes Zarządu Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości, Wojciech Pomarański, rozpoczynając Kongres Made in Poland – wydarzenie w całości poświęcone budowie konkurencyjności polskiej gospodarki i rozwijaniu potencjału rodzimych przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze na tle giełdowych wykresów
Gospodarka

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: RPP nie powinna zmieniać stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie powinna w najbliższych kwartałach zmieniać stóp procentowych. Choć bowiem możliwy będzie w najbliższych miesiącach odczyt CPI na poziomie powyżej 3% r/r., to jednak poziom inflacji wciąż oscyluje wokół celu inflacyjnego, a zatem nie zagraża gospodarce, a przeciwnie – okazuje się dla niej korzystny, ocenia prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Elżbieta Mączyńska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zestresowany mężczyzna w pracy przy biurku
Rynek pracy

Problemy polskiego rynku pracy: niestabilność zatrudnienia, niskie płace, zestresowani pracownicy

Mimo jednego z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, co czwarty Polak pracuje na niestabilnych umowach i nawet połowa nie ma zagwarantowanego urlopu ani płatnych nadgodzin. Średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce jest dwukrotnie niższa niż średnia w UE. Obok niestabilnych form zatrudnienia – głównym problemem są też niskie płace, przepracowanie i stres, bo Polacy są najbardziej zestresowanym zawodowo narodem w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze
Finanse osobiste

Czy potrzebna jest pełna ochrona depozytów w bankach?

Perypetie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, spektakularna upadłość niedawnego lidera polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami i utrata środków części udziałowców oraz doniesienia o instytucjach fintechowych, gromadzących oszczędności swych klientów na wzór banków – wszystkie te zjawiska skłaniają do refleksji nad funkcjonowaniem polskiego systemu gwarancji depozytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze na tle wykresów
Finanse osobiste | Gospodarka

Raty kredytów złotówkowych nie wzrosną przez cały 2019 rok?

Mimo wyraźnego wzrostu gospodarczego i dobrej koniunktury ceny towarów i usług rosną w tempie bardzo umiarkowanym. Sprzyja temu rywalizacja cenowa między producentami i detalistami, ale też względnie łatwy dostęp do taniego pieniądza – czyli kredytów bankowych – na inwestycje. Zdaniem ekonomistów wszystko wskazuje na to, że oprocentowanie nie wzrośnie także w przyszłym roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kalendarz z powbijanymi pinezkami
Gospodarka

Dzień wolny 12 listopada może mieć też pozytywne skutki ekonomiczne?

Ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy w większości firm i instytucji spotkało się z krytyką części ekonomistów, którzy wyliczyli, ile polska gospodarka poniesie w związku z tym strat. Według szacunków autorów ustawy koszt dodatkowego dnia wolnego wyniesie 0,2 PKB, czyli niespełna 4 mld zł. Zdaniem prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego taka decyzja może jednak mieć i pozytywne skutki ekonomiczne. Problemem jest natomiast fakt, że przedsiębiorcy nie mieli czasu na przygotowanie się do takiej zmiany.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Wydarzenia

Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej – relacja

Czy organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców i pracodawców są w stanie skutecznie uczestniczyć w procesie legislacyjnym – zarówno na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym? Co powinniśmy zmienić, aby środowisko przedsiębiorców nad Wisłą było równie świadome i aktywne na forum europejskim jak organizacje reprezentujące przedsiębiorców z krajów „starej” Unii?

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka | Wydarzenia

Mikroprzedsiębiorca Roku 2014: znamy liderów segmentu mikro

140620.mikro.01.400xNajlepsi wśród najmniejszych – tak w skrócie określić można wyróżniających się polskich mikroprzedsiębiorców. 17 czerwca kolejni spośród wyróżniających się graczy sektora mikro odebrali nagrody w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga. Kryteria udziału w konkursie są jednoznaczne: zatrudnienie na poziomie  mniej niż 10 pracowników i bilans roczny nie większy niż 2 mln euro – oto wymogi formalne. Znacznie ważniejsze są jednak kryteria merytoryczne. Pomysł na działalność, umiejętność przezwyciężania kryzysów, radzenia sobie na co dzień, nowatorstwo w sposobie prowadzenia firmy, strategie rozwoju, kluczowy produkt/usługa oraz działalność społeczna – każdy z tych elementów podlega ocenie jury.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1