Wydarzenia. Wyzwania Bankowości 2019: Sprawdzianów nie zabraknie

Wydarzenia. Wyzwania Bankowości 2019: Sprawdzianów nie zabraknie
Fot. Michał Wołowicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
System finansowy stanowi fundament życia gospodarczego we współczesnym świecie, w coraz większym stopniu podlegającym globalizacji i transformacji cyfrowej. Konsekwencją tych niezwykle dynamicznych przemian dla sektora bankowego są nowe, nieznane dotychczas wyzwania oraz rosnąca odpowiedzialność za funkcjonowanie całej gospodarki.

Jak prezentują się aktualne uwarunkowania dla działalności banków na rynku polskim? Kwestii tej poświęcone były wystąpienia prof. dr hab. Witolda Bieleckiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, inaugurujące konferencję Wyzwania Bankowości 2019. Prezes ZBP wskazywał na potrzebę zmiany polityki państwa wobec sektora bankowego, który w nadchodzących latach powinien w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę w finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki, w szczególności rynku kapitałowego.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji konferencji był Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Wskazał on, że polskie banki prezentują europejski poziom w obszarze płatności i elektronicznych usług finansowych dla klientów indywidualnych. Z kolei w przypadku bankowości korporacyjnej polskie instytucje finansowe muszą uznać prymat podmiotów z innych państw, w szczególności dużych banków amerykańskich, które w ostatnim czasie rozwinęły zaawansowane platformy transakcyjne.

Prezes PFR nawiązał także do obserwowanego w ostatnich latach, sukcesywnego przejmowania rynku płatności przez dużych graczy technologicznych. Oznacza to duże wyzwanie dla banków, aby nie stały się w przyszłości jedynie dostarczycielami pieniądza dla fintechów, które w takim scenariuszu przejęłyby znaczącą część kontaktów z klientami. Poważnym ryzykiem dla instytucji finansowych jest wreszcie nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego do ok. 3% na przełomie lat 2020-21. Taki spadek dynamiki polskiej gospodarki generować może poważne ryzyka dla branży budowlanej, która realizuje inwestycje przy bardzo niskiej marży. W konsekwencji każda oznaka recesji mogłaby skutkować masową upadłością firm budowlanych, tymczasem banki są w znacznym stopniu zaangażowane w finansowanie tego sektora gospodarki.

Paweł Borys przestrzegł przez możliwą powtórką sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia już w Polsce kilka lat temu. Rzecz w tym, że obecnie pojawiłby się nowy, nieznany dotychczas problem w postaci ryzyka wzrostu stopy procentowej, tymczasem w naszym kraju kredyty oparte są głównie na zmiennej stopie procentowej.

Czy zmierzamy w dobrym kierunku?

Polska jest dziś krajem silnie powiązanym z gospodarką Unii Europejskiej, a sytuacja ekonomiczna na rynku krajowym zdeterminowana jest w znacznym stopniu przez rozwój ekonomiczny Unii. W dalszym ciągu jednak wiele zależy od decyzji politycznych, podejmowanych na szczeblu krajowym. Jakie ryzyka i zagroż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK