Wydarzenia i Opinie | Forum Usług Płatniczych 2022 | Rośnie obrót bezgotówkowy

Wydarzenia i Opinie | Forum Usług Płatniczych 2022 | Rośnie obrót bezgotówkowy
Źródło: PayTel
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na przestrzeni minionych 12 miesięcy udało się ograniczyć obrót gotówkowy, wielkim sukcesem była też reakcja banków na wydarzenia za naszą wschodnią granicą: wdrożenie systemu wymiany hrywny na złote oraz umożliwienie zakładania rachunków bankowych przez obywateli Ukrainy. Możemy być też dumni z BLIKA, który był prezentowany nawet na forum Parlamentu Europejskiego.

To tylko niektóre osiągnięcia polskich banków w obszarze płatności, jakie wymienił wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, rozpoczynając obrady tegorocznego Forum Usług Płatniczych.

Rzecz w tym, iż nadmierne obciążenie fiskalno-regulacyjne sektora bankowego przekłada się na ograniczone możliwości inwestowania w nowe technologie, także w sferze płatności, ogranicza też finansowanie naszej gospodarki. Krzysztof Budzich, zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, potwierdził, że usługi płatnicze są ważnym elementem gospodarki kraju, wspomniał też o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatniczych oraz ustawy – Prawo dewizowe (UD52), który modyfikuje niektóre przepisy dotyczące transakcji nieautoryzowanych. Z kolei zmiany w ustawach dotyczących rynku finansowego, w tym tajemnicy bankowej, powinny pomóc wymieniać informacje z innymi sektorami, co w konsekwencji przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania fraudom. Przedstawiciel resortu finansów wspomniał też o przeglądzie dyrektywy PSD2 i pracach nad przygotowaniem jej następcy, oznaczonego jako PSD3. Na poziomie krajowym szykuje się także projekt regulacji w zakresie open finance, a w UE projekty dotyczące płatności natychmiastowych.

Innowacje płatnicze w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych

Wpływ innowacji płatniczych na rozwój rynku usług płatniczych w Polsce omówił Robert Klepacz, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego w NBP. Osoby młode, czyli wg metodyki tego badania mające do 54 lat, używają głównie płatności bezgotówkowych. Korzysta się z nich tym chętniej, im wyższa kwota do zapłaty. Robert Klepacz podkreślił też znaczenie upowszechnienia płatności zbliżeniowych, co pozwoliło na bezpośrednią konkurencję z gotówką. Dzięki działaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa znacznie wzrosła liczba terminali zainstalowanych w naszym kraju. Poza systemem BLIK rozwija się Express Elixir oraz BlueCash, jednak gotówka nadal pozostaje ważnym instrumentem płatniczym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Daria Auguścik z Mastercard przedstawiła produkt Click to Pay, z którego mogą korzystać nawet mniejsi merchanci. Do tej usługi użytkownicy będą musieli zapisać się przy pierwszej transakcji (zakupie) w danym sklepie lub później – w aplikacji bankowej. Przyszłość płatności natychmiastowych w euro przedstawiła Anna Wolska-Ruszkowska z KIR. Omówiła ona schemat SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). Obecni uczestnicy schematu to kraje strefy euro, tymczasem KIR ma gotowe rozwiązanie Euro Express Elixir, które zachowuje wszystkie jego funkcjonalnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK