Wyzwania Bankowości 2019: patrzenie tylko na PKB kraju nie jest słusznym podejściem

Wyzwania Bankowości 2019: patrzenie tylko na PKB kraju nie jest słusznym podejściem
Wyzwania Bankowości 2019 - prof. Elżbieta Mączyńska Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugim panelu konferencji Wyzwania Bankowości 2019 (13 listopada) uczestnicy skoncentrowali się na polityce gospodarczej Polski i Europy. Dyskusję moderował prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński, dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

#LeszekSkiba: Czy ograniczając emisję, np. w rolnictwie nie spowodujemy przeniesienia emisji poza UE? #Zeroemisyjność #WyzwaniaBankowości #PTE #Alterum # ALK #ZBP @MF_GOV_PL

W prezentacji wprowadzającej dr Maciej Bukowski, prezes zarządu WiseEuropa omówił zagadnienia związane z finansowaniem gospodarki europejskiej, która ma być w niedalekiej przyszłości zeroemisyjna.

Omówił priorytety Unii Europejskiej, w tym Europejski Zielony Ład. Ważne jest też zrównoważone finansowanie, jako element długoterminowego tworzenia wartości.

W następnej fazie banki też będą włączone w program zrównoważonych finansów.

Neutralność klimatyczna a społeczeństwo

Z kolei Leszek Skiba, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów zwrócił uwagę, że zrównoważone finansowanie jest bardzo ważne, ale różni się w stosunku do postulatu neutralności klimatycznej. Ten drugi element będzie dopiero omówiony na posiedzeniu Rządu.

Czytaj także: Wyzwania Bankowości 2019: mały i średni przedsiębiorca musi mieć bank za sobą

− Czy ograniczając emisję, np. w rolnictwie nie spowodujemy przeniesienia emisji poza UE? – zwrócił uwagę Leszek Skiba.

Ostrzegał też o wpływie neutralności klimatycznej na strukturę społeczną i możliwości wywoływania napięć społecznych. Można przewidzieć, że wszystkie inwestycje emisyjne będą droższe.

Na co nam pozwoli świat?

W trakcie dyskusji prof. UW dr hab. Grzegorz Jędrzejczak z Zakładu Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapytał, na co nam pozwoli świat?

Wspomniał o negatywnych efektach zewnętrznych np. przenoszenia produkcji rolnej poza Unię Europejską. Banki powinny znaleźć się w nowej roli.

Czytaj także: Wyzwania Bankowości 2019: nie ma debaty nad pojęciem zaufania w gospodarce

 

Nowy horyzont 2030 roku

W 2007 r. ustalano cele klimatyczne związane z globalnym ociepleniem do 2020 roku. Jak podkreślił prof. SGH dr hab. Jerzy Pietrewicz z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, obecnie jest nowy horyzont 2030 r.

− Długi jest proces pomiędzy przyczyną i skutkiem, który może być widoczny np. za 50 lat. Ważne jest pytanie, czym jest neutralność klimatyczna i czy ma uzasadnienie naukowe. Czy nie nadużywamy określenia zrównoważonego rozwoju? – podkreślił prof. dr hab. Jerzy Pietrewicz.

Gospodarka dla ludzi

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zwróciła uwagę, że priorytetem powinna być gospodarka, która służy ludziom.

− Nie powinno utożsamiać się wzrostu gospodarczego z harmonijnym rozwojem – ocenia prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

Jej zdaniem patrzenie tylko na PKB kraju nie jest słusznym podejściem. Dziś nie mamy problemu podaży, ale problem braku popytu. Jest też ogromna skala marnotrawstwa zasobów.

Źródło: aleBank.pl