Minimalny wzrost inflacji w maju m/m

Minimalny wzrost inflacji w maju m/m
Fot. stock.adobe.com / studio-v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja konsumencka wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w maju 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,2%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym towarów i usług po 0,1%)” – czytamy w komunikacie.

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,3%), restauracji i hoteli oraz zdrowia (po 0,9%), jak również napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc., po 0,05 pkt proc. i o 0,03 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,4%), transportu (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 0,4%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,02 pkt proc., podano także.

„W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 7,9%), mieszkania (o 1,6%) oraz żywności (o 1,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt proc., 0,40 pkt proc. i 0,32 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,2%) obniżyły wskaźnik o 0,01 pkt proc.” – czytamy dalej.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w maju w ujęciu r/r

 % r/r
Ogółem 2,5
   Żywność i napoje bezalkoholowe1,6
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe4,1
Odzież i obuwie-0,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii1,6
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego1,4
Zdrowie2,8
Transport2,2
Łączność2,2
Rekreacja i kultura3,7
Edukacja9
Restauracje i hotele7,9
Inne towary i usługi 3,7

Konsensus rynkowy wyniósł w maju 2,5% r/r, w ujęciu miesięcznym – 0,1%.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym w maju br. (wobec 2,4% r/r w kwietniu).

Źródło: ISBnews