Konferencja Katedr Finansów 2024: „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy”  

Konferencja Katedr Finansów 2024: „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy”  
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od lat 70. dwudziestego wieku organizowana jest Konferencja Katedr Finansów, która stała się z czasem jednym z najważniejszych miejsc spotkań zarówno naukowców wiodących ośrodków uniwersyteckich zajmujących się problematyką szeroko rozumianych finansów w Polsce, jak przedstawicieli sektora finansowego. Miesięcznik Finansowy BANK i Portal BANK.pl są patronami medialnymi Konferencji.

W 2024 roku organizatorami konferencji (16-17 września 2024 r., w Katowicach) są trzy katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a mianowicie: 

  • Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, 
  • Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych 
  • Katedra Finansów Publicznych.

Trendy i wyzwania wpływające współcześnie na sferę finansów

Nowe trendy technologiczne, organizacyjne, geopolityczne, społeczne, a także w przepływie kapitału nie pozostają bez wpływu na sferę finansową gospodarki światowej oraz gospodarek poszczególnych regionów i krajów. Ich wyłanianie się i rozwój rodzą liczne wyzwania, które dotyczą finansów w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Przykładowe trendy i wyzwania wpływające współcześnie na sferę finansów to m.in. digitalizacja i ekspansja firm technologicznych do sektora finansowego, platformizacja usług finansowych, „zielone” finanse/finansowanie zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej, równoważenie finansów publicznych, wpływ COVID i wojny w Ukrainie na finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, wykluczenie cyfrowe i finansowe.

Identyfikacja i pogłębiona analiza najważniejszych trendów i wyzwań jest niewątpliwie trudnym zadaniem, wymagającym prowadzenia badań naukowych, które mogą – i powinny – pomóc w rozstrzygnięciu związanych z nimi dylematów oraz stać się wsparciem przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji dotyczących sfery finansów.

Konferencja Katedr Finansów 2024

Celem Konferencji Katedr Finansowych 2024, której hasło brzmi: „Współczesne finanse – trendy, wyzwania, dylematy” jest stworzenie możliwości wymiany poglądów, dyskusji oraz prezentacji wyników badań dotyczących wskazanych trendów, a także wyzwań i dylematów stojących przed współczesnymi finansami.

Szczególny charakter Konferencji Katedr Finansów 2024 wynika nie tylko z poruszanej w jej trakcie problematyki ale także z wpisania tego wydarzenia w obchody Europejskiego Miasta Nauki, który to tytuł przyznano po raz pierwszy polskiemu miastu Katowice.

Ponadto rok 2024 decyzją Senatu RP został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej, a Konferencję Katedr Finansów 2024 uznano za jedną z jego inicjatyw.

Konferencja Katedr Finansów odbędzie się w dniach  16-17 września 2024 r. w Katowicach, w Hotelu Vienna House Easy by Wyndham, ul. Sokolska 24.

Źródło: BANK.pl