GUS: spadła liczba oddanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w I poł. 2023 r.

GUS: spadła liczba oddanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w I poł. 2023 r.
Fot. stock.adobe.com / Unkas Photo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w I poł. 2023 r. wyniosła 54,4 tys., tj. o 0,3% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura wyniosła 52,2 mln m3 - o 0,9% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,6% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,4%) ulokowanych zostało 47,9% mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych. Do eksploatacji przekazano w I półroczu tego roku 11,2 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,2 tys. (odpowiednio o 1,3% mniej i 3,2% więcej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8,0 mln m2, o 3,1% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

„W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (62,9%) i jednokondygnacyjnych (32,4%), w których znalazło się odpowiednio 35,1% i 16,3% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań.

Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (4,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 48,6% mieszkań” – czytamy w komunikacie.

Inwestorzy indywidualni wybudowali mniej mieszkań

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,7% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 40,7%. W porównaniu z I połową 2022 r. udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 0,4 pkt proc., a przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 0,2 pkt proc., podano także.

Wodociąg z sieci posiadało 93,9%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 77,8% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej).

W gaz z sieci wyposażonych było 37,3% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 33,3%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 33,6% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego w kotły/piece na paliwo gazowe wyposażonych było 39,6%, a na paliwo stałe – 13,0%, dla 13,8% zastosowano pozostałe rodzaje ogrzewania)

Wydłużył się czas budowy budynków mieszkalnych

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I połowie 2023 r. zwiększył się o 2,3 miesiąca w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł prawie 45 miesięcy.

Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Czytaj także: AMRON-SARFiN: Rynek kredytów mieszkaniowych odzyskuje siły

Mniejsza przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w I połowie 2023 r. oddano do użytkowania 112,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej 439,4 tys.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 3 tys. (2,7%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 65,8 tys. m2 (0,6%) oraz liczby izb – o 3,6 tys. (0,8%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,7 m2 (w 1 półroczu 2022 r. – 95,6 m2).

Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 131,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52 m2.

Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 141,5 m2 powierzchni, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,2 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) – 49,2 m2.

Czytaj także: Niższe stopy, wyższe ceny nieruchomości

Spadek liczby planowanych do wybudowania budynków niemieszkalnych o 10,2%

„W strukturze oddanej powierzchni przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (58,8%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (16,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (9,7%).

Wzrost r/r oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków szpitali, edukacyjnych i kultury fizycznej (o 6,9%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 5,8%)” – czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2023 r. oddano do użytkowania 242 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 8,3% r/r. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 326,5 tys. m2 (spadek o 31,6%).

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1,3 tys. nowych budynków handlowo-usługowych (mniej o 1,7% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 775,9 tys. m2, co oznaczało spadek o 9,6% r/r.

W pierwszym półroczu 2023 r. oddano do użytkowania 513 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 9,6% r/r.). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,7 mln m2 i była większa o 3,7% niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1,2 tys. nowych budynków magazynowych (o 2,9% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków spadła o 2,4% r/r do 3 mln m2.

Wreszcie, w I półroczu 2023 r. wybudowano 3,1 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych – o 3,3% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,2 mln m2 (spadek o 4,4% r/r).

W I półroczu 2023 r. wydano pozwolenia na budowę 14,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 8,9 mln m2. Ponad połowa z nich (54,5%) powstanie na obszarach objętych MPZP.

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby planowanych do wybudowania budynków (o 10,2%) przy równoczesnym spadku ich powierzchni (o 8,2%).

Zwiększenie powierzchni użytkowej zaobserwowano w przypadku: hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 30,1%), budynków biurowych (o 14,9%) oraz budynków transportu i łączności (o 0,2%).

Spadki dotyczyły: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 28,9%), budynków handlowo-usługowych (o 11,2%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 11,1%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 10,1%).

W strukturze powierzchni użytkowej dominowały: budynki przemysłowe i magazynowe (52,8%), pozostałe budynki niemieszkalne (17,0%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,5%), podał także GUS.

Czytaj także: Coraz więcej pustostanów na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce

Źródło: ISBnews