Europejski nadzór bankowy w sprawie kredytów, płatności oraz relacji banków z konsumentami w czasie Covid-19

Europejski nadzór bankowy w sprawie kredytów, płatności oraz relacji banków z konsumentami w czasie Covid-19
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował w tym tygodniu zalecenia skierowane do banków oraz krajowych nadzorów bankowych w Państwach członkowskich, dotyczące stosowania przepisów nadzorczych w świetle epidemii koronawirusa- pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

#PiotrGałązka: W przypadku stosowania odroczeń spłat kredytów bankowych a także opóźnień w spłacie, należy do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i dla każdego przypadku osobno oceniać ryzyko braku spłaty, zaleca #EBA #ZBP @uknf

Najistotniejsze jest to, że EBA przede wszystkim podkreśla potrzebę podejścia elastycznego i pragmatycznego z uwagi na wyjątkową sytuację, w której znalazł się sektor finansowy.

Ocenić kto ma, a kto nie ma szansy na odzyskanie zdolności kredytowej

Zwraca uwagę na to, że w przypadku stosowania odroczeń spłat kredytów bankowych a także opóźnień w spłacie, należy do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i dla każdego przypadku osobno oceniać ryzyko braku spłaty.

Stosując międzynarodowy standard rachunkowości MSSF 9, instytucje kredytowe powinny kierować się pewnym stopniem osądu i odróżnić kredytobiorców, na których zdolność kredytową w dłuższej perspektywie czasowej nie będzie miała znaczącego wpływu obecna sytuacja, od tych, którzy prawdopodobnie nie będą w stanie przywrócić swojej zdolności kredytowej.

Ochrona konsumenta naczelnym celem

Nie ulega wątpliwości, że ochrona konsumenta w dalszym ciągu pozostaje priorytetem, zwłaszcza w tym niepewnym momencie.

Oznacza to, że banki będą miały możliwość korzystania z pewnych ułatwień w zakresie przepisów ostrożnościowych oraz wykonywania nadzoru przez odpowiednie instytucje państwowe, lecz powinny działać w najlepszym interesie konsumentów, zapewniając pełną transparentność, dostępność informacji i niedoprowadzając do nakładania dodatkowych opłat bądź pokrywania kosztów przez konsumentów.

Utrzymać zaufanie w obrocie gospodarczym

Odnosząc się do systemu płatniczego, EBA w pierwszej kolejności zwraca uwagę na rolę i znaczenia prawidłowo działających płatności w rozwiniętych gospodarkach UE.

Zapewnienie niezaburzonej dostępności do systemu płatności klientom – zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom – stanowi jedną z najistotniejszych, krytycznych funkcji sektora bankowego, gdyż stanowi podstawę zaufania w obrocie gospodarczym i spowalnia ewentualne negatywne skutki gospodarcze epidemii takie jak zatory płatnicze.

W odniesieniu do płatności EBA zachęca również aby w jak najszerszym zakresie wspierać płatności bezstykowe – z oczywistych powodów higienicznych i epidemicznych.

W tym celu EBA zaleca rozważenie skorzystania z wyłączeń od obowiązku prowadzenia silnego uwierzytelnienia, na które pozwalają Regulacyjne Standardy Techniczne w zakresie SCA. Ponadto, proponowane jest zwiększanie kwoty maksymalnej transakcji bezstykowych bez użycia PIN do maksymalnej wysokości 50 EUR.

Źródło: aleBank.pl