Dlaczego warto pracować w niemieckim banku spółdzielczym?

Dlaczego warto pracować w niemieckim banku spółdzielczym?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Praca w bankach spółdzielczych, szczególnie w małych miastach i na terenach wiejskich, jest bardzo atrakcyjna dla osób je zamieszkujących, nie tylko dlatego, że są stosunkowo blisko, ale również ze względu na wysokość wynagrodzenia, dobrą atmosferę pracy, możliwość osobistego rozwoju i awansu zawodowego" - pisze w marcowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK dr hab. Eugeniusz Gostomski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zamieszczamy fragmenty jego artykułu.

Pracownicy w sektorze bankowości spółdzielczej są niezwykle lojalni wobec swojego pracodawcy, o czym świadczy długi czas pracy wielu z nich – np. w Berliner Volksbanku, który zatrudnia 1863 osób (2021 r.) średni staż pracownika wynosi 21,5 roku, a jednocześnie średni wiek zatrudnionych sięga 45,5 lat. Lojalność oznacza wierność, uczciwość i oddanie określonej osobie lub organizacji. Osoby zatrudnione w bankach spółdzielczych nie odchodzą do innych pracodawców, ponieważ są zadowolone z dotychczasowej pracy. Banki spółdzielcze nie borykają się zatem z problemem fluktuacji kadr.

Czytaj dalej: Ewolucja bankowości lokalnej poprzez rozwój kompetencji cyfrowych

Gdzie szkolą się pracownicy niemieckich banków spółdzielczych?

Stosunkowo mało, bo tylko 8-10% pracowników niemieckich banków spółdzielczych posiada wyższe wykształcenie. Większość z nich ma wykształcenie zawodowe zdobyte w ramach wysoko cenionego w Niemczech dualnego systemu kształcenia zawodowego. Jest to dwutorowy system edukacyjny, który polega na praktycznej nauce zawodu w zakładzie pracy (część porównywalna z naszymi warsztatami) i równoczesnym poznawaniu teoretycznych jego podstaw w szkole zawodowej.

Na część praktyczną poświęca się 3-4 dni w tygodniu, a na część teoretyczną w szkole zawodowej 1-2 dni tygodniowo. Zajęcia z przedmiotów teoretycznych mogą też odbywać się w systemie zblokowanym po 6-9 tygodni w roku. Dodatkowo obywają się seminaria mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie bankowca w dualnym systemie kształcenia jest uprzednie ukończenie przynajmniej dziesiątej klasy szkoły średniej i podpisanie umowy z bankiem w sprawie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu. Mogą to być absolwenci szkół realnych, gimnazjów, szkół specjalnych, część z nich posiada maturę. Nie są przy tym ważne oceny uzyskane w szkole średniej, lecz predyspozycje przydatne w zawodzie bankowca.

Cały cykl nauczania kończy się egzaminem przed izbą handlowo-przemysłową, który składa się z trzech sprawdzianów pisemnych z przedmiotów bankowych i symulacji rozmowy z klientem. Po zdaniu egzaminów otrzymuje się tytuł zawodowy – Bankkaufmann lub Bankkauffrau, czyli urzędnika bankowego. Najlepsi absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w banku, w którym zdobywali kwalifikacje lub w innej instytucji.

Czytaj dalej: Niemcy: w gospodarce lepiej niż przewidywano

Ile zarabia się w niemieckich bankach spółdzielczych?

Wynagrodzenie w bankowości spółdzielczej jest zróżnicowane – zależy od wykształcenia, stażu pracy i zajmowanego stanowiska. Składa się ono z części stałej i ruchomej. Część ruchoma obejmuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki służbowe i wszelkiego rodzaju premie, przy czym nie może być wyższa niż część stała wynagrodzenia, jednak w praktyce zwykle jest niższa niż 50% jego wysokości.

Wynagrodzenie podstawowe wynika z taryfikatora ustalonego w wyniku negocjacji między związkiem zawodowym DBV a związkiem pracodawców ADV. Najniższa miesięczna stawka taryfowa od początku 2023 r. wynosi 2383 euro brutto (TG1, jeden-dwa lata pracy), a najwyższa 5260 euro brutto (TG9, 11 lat stażu).

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK