Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalne Instytucje Finansowe | Zarządzanie ryzykiem ESG i jego raportowanie w bankach spółdzielczych

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalne Instytucje Finansowe | Zarządzanie ryzykiem ESG i jego raportowanie w bankach spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com / SAK GFX
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najdalej w 2025 r. banki spółdzielcze, podobnie jak pozostałe banki, będą zobligowane uwzględniać w procesie zarządzania i raportowania ryzyka także kwestie ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Dr hab. Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Merito WSB Gdańsk

Stanowią one kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. A chodzi o uwzględnienie w procesach decyzyjnych czynników z trzech obszarów, obejmujących:

  • środowisko naturalne (Environmental), czyli te czynniki, które mają na wpływ na środowisko – np. zużycie energii, wody i papieru, emisja gazów cieplarnianych, postępowanie z odpadami i recykling;
  • społeczeństwo (Social), czyli takie czynniki, jak warunki pracy i prawa pracownicze, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, akceptowanie różnorodności personelu bankowego i eliminacja dyskryminacji, utrzymywanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi oraz wspieranie lokalnych społeczności;
  • ład korporacyjny (Governance), czyli postępowanie zgodne z prawem, zapewnienie przejrzystości w podejmowaniu decyzji, przestrzeganie etycznych zasad działania, przeciwdziałanie korupcji itp.

Zrównoważony rozwój

Wszystkie te czynniki wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, która zyskuje na znaczeniu z jednej strony w związku z ocieplaniem się klimatu i postępującą degradacją środowiska naturalnego, a z drugiej – w wyniku zainteresowania władz regulacyjnych ryzykiem w obszarze ESG. W grudniu 2022 r. opublikowano unijną dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nałożyła – także na banki spółdzielcze – obowiązek raportowania wyników w obszarze zrównoważonego rozwoju w szerszym niż dotychczas zakresie.

Należy przy tym podkreślić, iż wiele elementów składających się dzisiaj na koncepcję ESG od dawna występuje w działalności banków spółdzielczych. Niejako w ich DNA wpisane jest np. finansowe wspieranie projektów socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnych społeczności, a troska o środowisko naturalne jest integralnie związana z tradycyjnym finansowaniem przez banki spółdzielcze sektora rolniczego.

Uwzględnianie czynników ESG w spółdzielczym sektorze bankowym jest konieczne nie tylko z punktu widzenia regulacji nadzorczych, ale przede wszystkim stanowi warunek długoterminowego sukcesu i wzrostu konkurencyjności poszczególnych banków. Podmioty gospodarcze, które podejmują działania proekologiczne są bowiem: społecznie odpowiedzialne, posiadają przejrzysty system zarządzania, nie mają problemów z pozyskaniem utalentowanych pracowników, zyskują zaufanie klientów, inwestorów i lokalnych społeczności. Przekłada się to na lojalność dotychczasowych klientów, pozwala pozyskiwać nowych partnerów biznesowych i prowadzi w efekcie do wzrostu sprzedaży i poprawy wyników finansowych.

Nie lada zadanie

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK